Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Bí thư Huyện ủy Châu Thành khảo sát các mô hình sản xuất nông nghiệp xã Vĩnh Hanh và Cần Đăng
Ngày 13-10-2020, Bà Đinh Thị Việt Huỳnh, Bí thư Huyện ủy Châu Thành cùng với Ngành chuyên môn của Huyện khảo sát các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn hai xã Vĩnh Hanh và Cần Đăng. Cùng đi có Ông Đoàn Hồng Danh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành.

Responsive image
 
Responsive image
 

Đoàn đã đến khảo sát nhiều mô hình gồm mô hình trồng chanh bằng hệ thống tưới phun tự động ở xã Vĩnh Hanh, mô hình trồng nấm rơm dạng trụ và mô hình sản xuất nấm đông trùng hạ thảo ở xã Cần Đăng. Các mô hình đều có đặc điểm chung là ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, giúp hạ giá thành, tăng năng suất và lợi nhuận. Đặc biệt, sản xuất nấm đông trùng hạ thảo ở xã Cần Đăng đã cho thấy, nông dân đã tiếp cận nhanh các tiến bộ khoa học công nghệ, tạo sản phẩm chất lượng và giá thành cao. Khảo sát tại các mô hình, Bà Đinh Thị Việt Huỳnh, Bí thư Huyện ủy Châu Thành ân cần thăm hỏi đời sống của các hộ gia đình, biểu dương những mô hình mới, mô hình đi đầu trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của bà con nông dân.

Responsive image
 

Việc khảo sát các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn hai xã Vĩnh Hanh và Cần Đăng là cơ sở để đánh giá hiện trạng sản xuất nông nghiệp, sự tiếp cận khoa học, công nghệ vào sản xuất, các khó khăn, tồn tại trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, nguồn vốn, đầu ra cho sản phẩm; Từ đó, đề ra những giải pháp phù hợp, vực dậy nền sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững.

Lê Hậu