Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Nhiều chỉ tiêu bảo vệ môi trường của năm 2020 đã đạt được trong 09 tháng đầu năm
Với chức năng và nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: Đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường... chỉ trong 09 tháng đầu năm 2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu về bảo vệ môi trường của cả năm.

 Điển hình, có thể kể đến các chỉ tiêu như: tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 75%, trong đó, chất thải rắn đô thị được thu gom xử lý đạt 90%, chất thải rắn nông thôn được thu gom xử lý khoảng 60%; Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thuộc đối tượng phải lập kế hoạch môi trường phải được phê duyệt thủ tục về môi trường trước khi tiến hành đầu tư, xây dựng đạt 100%. Để đạt được kết quả như trên, ngay từ đầu năm, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 19 về phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020; Kế hoạch số 18 về kiểm tra Tài nguyên và Môi trường Châu Thành năm 2020...

Responsive image
 

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những biện pháp hữu hiệu để làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Thời gian qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cùng với nhiều hoạt động phong phú và thiết thực. Cụ thể, Phòng đã tổ chức tuyên truyền nội dung chủ đề ngày Nước thế giới và ngày khí tượng thế giới là "nước và biến đổi khí hậu""khí hậu và nước"; treo 12 băng rôn tuyên truyền trên địa bàn huyện hưởng ứng ngày " nước thế giới""ngày khí tượng thế giới" tại trụ sở các cơ quan hành chính và các nơi đông dân cư; vận động người dân tại địa phương thực hiện vệ sinh môi trường tại nơi mình sinh sống, cam kết chấp hành việc không đổ rác xuống các dòng sông, kênh, rạch; bảo vệ nguồn nước; đầu tư xây mới, cải tạo hố xí, tháo dỡ cầu tiêu, chuồng trại gia súc không hợp vệ sinh trên sông, kênh rạch; Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao và lắp đặt 05 pano tại 05 điểm tuyên truyền với nội dung về bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Hòa Bình Thạnh; tổ chức tháng hành động vì môi trường- ngày môi trường thế giới, tổ chức ra quân vệ sinh khu vực công cộng, đường giao thông với hơn 180 lượt người tham gia, đồng thời phát thông tin tuyên truyền trên đài truyền thanh các xã, thị trấn với 22 lượt; tổ chức 02 lớp tuyên truyền hướng dẫn phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trong xây dựng nông thôn mới ở xã Vĩnh Nhuận với khoảng 100 người tham dự...

Bên cạnh đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cũng đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm hạn chế tình trạng gây ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất kinh doanh gây ra. Trong 09 tháng đầu năm 2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành đã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của 02 cơ sở phi lê cá tra, cá ba sa thuộc ấp Hòa Long 3, thị trấn An Châu. Qua kiểm tra, 02 cơ sở chưa có thủ tục hành chính về môi trường và các thủ tục liên quan. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu 02 cơ sở này ngưng hoạt động; phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Nhuận kiểm tra 11 ao nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã, qua đó, nhắc nhở các ao nuôi phải thực hiện xử lý nước thải theo đúng quy định trước khi thải ra môi trường; Phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành về bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy, Ủy ban nhân dân các xã -thị trấn kiểm tra 33 cơ sở, qua đó, đoàn đã nhắc nhở các cơ sở tiếp tục thực hiện đầy đủ các giải pháp bảo vệ môi trường như đã cam kết trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy đúng theo quy định; phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, các dự án, Cơ sở sản xuất kinh doanh đã được cấp giấy xác nhận đăng ký thủ tục bảo vệ môi trường là 39 cơ sở, qua kiểm tra đoàn yêu cầu cơ sở phải thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết.

 Công tác giải quyết những vấn đề phản ánh của dư luận xã hội luôn thực hiện kịp thời. Thời gian qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã phối hợp Ủy ban nhân dân xã An Hòa giải quyết phản ánh của cử tri về việc xưởng cơ khí của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Thái Thắng tại tổ 15, ấp Bình An 2 gây tiếng ồn và ô nhiễm không khí. Phòng đã tiến hành lấy ý kiến của 6 hộ dân sống xung quanh xưởng cơ khí của công ty và có 2/6 ý kiến cho rằng xưởng cơ khí hoạt động gây tiếng ồn vào các giờ nghỉ ngơi và lúc lên xuống sắt thép, qua đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Thái Thắng phải thường xuyên nhắc nhở công nhân lên xuống hàng nhẹ nhàng, hoạt động vào giờ hành chính và hạn chế sử dụng các thiết bị gây tiếng ồn cùng lúc; Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình giải quyết phản ánh của nhân dân ấp Vĩnh Thọ về việc thi công đắp đập để thi công cống Kênh Cũ nên nguồn nước bị ô nhiễm người dân không sử dụng được. Qua khảo sát tuyến Kênh Cũ có khoảng 110 hộ dân đang sinh sống dọc theo chiều dài kênh khoảng 5,5 km kênh chạy dài từ xã Vĩnh Hanh đến xã Vĩnh Bình, tuyến này chưa có đường ống nước sạch để sử dụng, tuyến Kinh cũng nằm trong dự án kiểm soát lũ Tây sông Hậu hiện nay xây dựng cống ở đầu xã Vĩnh Hanh chưa xây dựng ở đầu xã Vĩnh Bình, theo ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình báo cáo do người dân lo thi công xây dựng đắp đập, nước không chảy vào, người dân không có nguồn nước sạch để sử dụng, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình phối hợp với xí nghiệp điện nước Châu Thành khảo sát tuyến kênh này để lên phương án thiết kế lắp đặt đường ống nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân.

Responsive image
 

Trong thời gian còn lại của năm 2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành tiếp tục thực hiện  các nhiệm vụ bảo vệ môi trường như: tiếp tục kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy các cơ sở sản xuất kinh doanh; phối hợp các xã, thị trấn giải quyết các vấn đề phản ánh của dư luận xã hội về bảo vệ môi trường; tiếp tục hỗ trợ các xã đăng ký đạt xã nông thôn mới năm 2020, đạt các chỉ tiêu do Sở Tài nguyên và Môi trường phụ trách, đáp ứng điều kiện xét xã đạt nông thôn mới. Đồng thời, duy trì và nâng chất chỉ tiêu 17.2 và 17.5 đối với các xã đã đạt nông thôn mới; Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức phong trào tuyên truyền về bảo vệ môi trường;  Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp…./.

Bích Thủy