Châu Thành tập huấn lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở điều trị cai nghiện ma túy và công tác quản lý người sau cai nghiện
Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2018, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành tổ chức Tập huấn về lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở điều trị cai nghiện ma túy và công tác quản lý người sau cai nghiện năm 2018.

Responsive image
 

Trong thời gian  một ngày, các Đại biểu là đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Ban, Ngành Huyện, cán bộ làm công tác Phòng chống tệ nạn xã hội, công an, Tư pháp các xã, thị trấn đã được nghe đồng chí Huỳnh Phú Cường, Phó Trưởng phòng số 6 Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh An Giang phổ biến những nội dung cơ bản như: những vấn đề chung về các loại ma túy; đối tượng cần điều trị cai nghiện; thời gian điều trị cai nghiện ma túy đối với từng đối tượng; thẩm quyền trình tự thủ tục thực hiện hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở điều trị cai nghiện ma túy; thành phần hồ sơ; kiểm tra tính pháp lý chuyển hồ sơ đề nghị Áp dụng biện pháp đưa đối tượng vào cơ sở điều trị cai nghiện ma túy; các chính sách pháp luật; tình hình cai nghiện và quản lý người sau cai nghiện.

Qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ trong các ngành liên quan đến công tác phòng chống tệ nạn xã hội đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác lập hồ sơ đưa người vào cơ sở điều trị cai nghiện ma túy cũng như công tác quản lý người sau cai nghiệntrên địa bàn huyện Châu Thành.

Doãn Hiếu