78 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2018
Ngày 22-01-2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Châu Thành tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2018 cho 78 học viên.

Responsive image
 

Đến dự có đồng chí Hồ Văn Hận - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đ/c Bùi Công Phước- Huyện ủy viên- Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Đồng chí Lê Thanh Hà- Huyện ủy viên- Phó Trưởng Ban Dân vận huyện ủy; Đ/c Trương Thị Thu Hồng- Huyện ủy viên- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Trong thời gian 6 ngày thực học, 78 học viên đã tập trung nghiên cứu học tập những nội dung cơ bản về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài  ra, các học viên còn được tiếp thu những kiến thức về lịch sử Đảng bộ An Giang; lược sử vùng đất Nam Bộ...

Qua việc nghiêm túc nghiên cứu vận dụng các kiến thức đã được tiếp thu tại lớp học sẽ giúp cho các học viên nâng cao nhận thức và quán triệt sâu sắc những đặc trưng cơ bản về cương lĩnh của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Qua đó, mỗi học viên sẽ ra sức phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam trong thời gian gần nhất./.

Minh Thiện