Suy nghĩ tư tưởng trọng dân trong di chúc Bác Hồ
Năm mươi năm về trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi, để lại nỗi tiếc thương vô hạn đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Trước lúc ra đi, Người để lại Di chúc thiêng liêng, kết tinh trong đó những điều cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

 

Năm 2019, tròn 50 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn tất Di chúc của Người. Năm 1965, khi tròn 75 tuổi, Người mới bắt đầu viết, đúng 9 giờ sáng ngày 10/5/1965, Người đặt bút viết dòng đầu tiên, đó là câu: “Tài liệu tuyệt đối bí mật”. Đồng chí Vũ Kỳ nhớ lại: “…Bác chọn đúng một ngày tháng 5, nhân dịp sinh nhật của mình, đúng lúc 9 giờ, giờ đẹp nhất của một ngày, chọn đúng vào lúc sức khỏe tốt nhất trong những năm gần đây để viết về ngày ra đi của mình, sao mà thanh thản, ung dung đến thế! Trong tình hình đất nước và thế giới đang có những diễn biến phức tạp, việc Bác Hồ quyết định viết rõ “những lời dặn lại” là rất cần thiết và đúng lúc. Đúng 10 giờ, một giờ đã trôi qua, Bác gấp những tờ giấy “tuyệt đối bí mật” lại, cẩn thận cho vào phong bì rồi để vào ngăn trên giá sách….”

Điều đầu tiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, đó là căn dặn Đảng ta phải chăm lo củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, thường xuyên đổi mới và chỉnh đốn Đảng để có đủ sức mạnh và uy tín của người cầm lái, dẫn đường cho quần chúng hướng theo. Người khẳng định: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta”. Người nêu rõ: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Nhắc nhở trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ và củng cố, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình, theo Người, muốn có được sự đoàn kết chân thành và thực sự lâu dài thì phải “thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

Trong báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng ngày 11-2-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Phải củng cố mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng”. Người chỉ rõ sự cần thiết phải củng cố mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng: Không có quần chúng thì không có lực lượng. Không có Đảng thì không có người lãnh đạo, hướng dẫn, chỉ đường. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Cán bộ, đảng viên phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải kính yêu nhân dân. Phải tôn trọng thật sự quyền làm chủ của nhân dân. Tuyệt đối không được lên mặt “quan cách mạng”, ra lệnh, ra oai... phải khiêm tốn, gần gũi quần chúng, không được kiêu ngạo. Tư tưởng trọng dân, gần dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân không những được thể hiện trong những trang viết, lời nói về dân, dân chủ của Người, mà nó còn được thể hiện trong hoạt động thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong vòng 10 năm (1955-1965), không quản tuổi cao, công việc bề bộn, Bác Hồ đã thực hiện 700 lượt đi thăm các địa phương, đơn vị bộ đội… từ đồng bằng đến miền núi, hải đảo để thăm hỏi đồng bào và chiến sĩ, xem xét tình hình, kiểm tra công việc.

Khi Bác đi cơ sở, địa phương kiểm tra, nắm tình hình, Bác rất ít khi ăn cơm ở những nơi Bác đến. Có lần Người nói như một lời tâm sự: “Dân ta có câu há miệng mắc quai”, về cơ sở mà ăn uống, nhận quà thì làm sao có thể phê bình được cơ sở?. Quần chúng nhân dân chỉ quý trọng những người có đức, có tài, hết lòng phụng sự Nhân dân. Phải yêu dân, kính dân thì dân mới dành sự yêu kính cho mình. Theo Bác Hồ, Đảng phải liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, tôn trọng Nhân dân và hướng dẫn Nhân dân, tổ chức thành lực lượng, thành phong trào hành động cách mạng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân.

Còn các tầng lớp của nhân dân phải tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức. Trọng dân  là thương dân, vì dân mà phục vụ và biết coi trọng sức mạnh vĩ đại của Nhân dân. Biết bao những phần tử ưu tú trong giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và các tầng lớp nhân dân lao động khác, đã trở thành đảng viên của Đảng. Quần chúng còn tham gia góp ý, phê bình sự lãnh đạo của Đảng với mong muốn Đảng luôn luôn trong sạch và vững mạnh để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng đến đích cuối cùng.

Kỷ niệm 50 năm Di chúc của Bác, mỗi lần đọc lại Di chúc ta càng thấu hiểu nhiều hơn và thấu cảm sâu sắc trong từng câu, từng lời mà Bác căn dặn. Yêu quý Bác, người lãnh đạo tài ba, lỗi lạc, suốt đời hy sinh dành tất cả cho dân, làm tất cả vì dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức làm tròn nhiệm vụ mà mình đang gánh vác, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cụ thể mỗi người, mỗi tổ chức phải xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Những năm qua, Đảng bộ Châu Thành cũng có nhiều nỗ lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện rất tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa nghèo, xóa nhà ở tạm bợ….; cán bộ, đảng viên, công chức cũng xây dựng cho mình phong cách, tác phong quần chúng, trọng dân, lắng nghe dân nói. Các cấp chính quyền và người đứng đầu đã thực hiện quy định tiếp dân một cách thường xuyên, nền nếp. Các cơ quan Nhà nước đã và đang thực hiện cải cách  hành chính nhằm xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu phục vụ Nhân dân, qua đó giảm phiền hà, mức độ hài lòng của người dân ngày càng cao, tạo được niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước.

Mặc dù đạt được một số kết quả, nhưng vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Thiết nghĩ, chúng ta nói “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện theo Di chúc của Người là mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu tự soi rọi bản thân, sọi rọi tại cơ quan, đơn vị mình để nhìn thẳng sự thật, “tốt hay chưa tốt”, “nêu gương hay chưa nêu gương”, có thực sự “Nói đi đôi với làm”…Đó là cách tự giác và là tinh thần trách nhiệm với dân với Nước./.

Trần Thị Bé Năm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy