924 thí sinh thi THPT Quốc gia đến phòng thi nghe phổ biến qui chế lịch thi và điều chỉnh sai sót nếu có
Vào lúc 14 giờ ngày 21-06-2017, 924 thí sinh lớp 12 đã đến Hội đồng thi THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm và hội đồng thi THPT Cần Đăng để nghe phổ biến qui chế, lịch thi và điều chỉnh sai sót nếu có. Được biết, Hội đồng thi trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm có tổng số thí sinh là 516 thí sinh, được phân bổ thành 30 phòng thi.

Responsive image
 

Hội đồng thi Trường THPT Cần Đăng là điểm thi liên trường gồm các thí sinh của trường THPT Cần Đăng và THPT Vĩnh Bình, có tổng số thí sinh là 408 thí sinh, được phân bổ thành 18 phòng thi.

Ngày 22-6-2017, vào lúc 7 giờ 30 phút phát đề thi môn Ngữ Văn, 7 giờ 35 phút bắt đầu làm bài thi với thời gian làm bài thi là 120 phút; Chiều 22/6 vào lúc 14 giờ 20 phút phát đề thi môn Toán, 14 giờ 30 phút bắt đầu làm bài thi với thời gian là 90 phút; Sáng 23/6, thí sinh dự thi bài thi tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học với thời gian làm bài mỗi môn thi là 50 phút; Vào lúc 7 giờ 30 phút, phát đề thi môn Vật Lý và lúc 7 giờ 40 phút bắt đầu làm bài thi, lúc 80 giờ 40 phút phát đề thi môn Hóa Học và 8 giờ 50 bắt đầu làm bài thi, lúc 9 giờ 50 phút phát đề thi môn Sinh Học và 10 giờ bắt đầu làm bài thi; Chiều 23/6, thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài là 60 phút, phát đề vào lúc 14 giờ 20 phút và thời gian bắt đầu làm bài thi lúc 14 giờ 30 phút; Đối với lịch thi tổ hợp môn Khoa học Xã hội bắt đầu vào sáng 24/6 với các môn Lịch Sử, Địa Lý, Giáo dục Công dân; Vào lúc 70 giờ 30 phút phát đề thi môn Lịch Sử và 7 giờ 40 bắt đầu thời gian làm bài, lúc 8 giờ 40 phút phát đề thi môn Địa Lý và 8 giờ 50 phút bắt đầu làm bài thi, lúc 9 giờ 50 phút phát đề thi môn Giáo dục Công dân và 10 giờ bắt đầu làm bài thi.

Mỗi buổi thi, thí sinh có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của Ban Coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Lê Hậu