Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
An Giang tập trung công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018
Kỳ thi THPT quốc gia 2018 về cơ bản tổ chức tương tự như năm 2017, tiếp tục là kỳ thi “hai trong một”: sử dụng kết quả thi để xét tốt nghiệp và đăng ký tuyển sinh vào Đại học, Cao Đẳng; Bộ cũng sẽ cử các trường đại học về tỉnh An Giang phối hợp tổ chức Kỳ thi như năm trước. Bên cạnh đó, quy chế thi cũng có sửa đổi, bổ sung một số điểm mới nhằm khắc phục hạn chế kỳ thi năm 2017.

Responsive image
 

Theo báo cáo của Sở giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm hiện tại, công việc chuẩn bị được thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ bình thường, chưa có khó khăn phát sinh. Tổng số học sinh/học viên đang học lớp 12 khoảng 16.000; dự kiến số thí sinh tự do khoảng 1.500; tổng số thí sinh (ước) 17.500. Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến thiết kế các điểm thi theo liên trường, toàn tỉnh dự kiến 39 điểm thi (với 660 phòng thi) trong đó có 36 điểm thi cho học sinh THPT, bố trí liên trường ở tất cả 11 huyện thị, thành phố; 02 điểm thi dành cho thí sinh hệ giáo dục thường xuyên tại thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc; 01 điểm thi dành cho thí sinh tự do dự kiến đặt tại cơ sở trường Đại học An Giang.

Như vậy, số điểm thi tăng hơn so năm 2017, trải rộng trên toàn tỉnh, đỏi hỏi phải tập trung chỉ đạo trong công tác coi thi. Do thí sinh thi liên trường nên ít ảnh hưởng đối với thí sinh; nhưng số cán bộ coi thi, đặc biệt cán bộ, giảng viên của trường Đại học, cao đẳng phối hợp khá đông, cần tạo điều kiện bố trí nơi ăn nghỉ trong thời gian coi thi.

Do qui định về hình thức làm bài thi năm nay có nhiều điểm mới so với năm trước, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường đảm bảo kế hoạch dạy học, hoàn thành đúng chương trình, thực hiện đánh giá xếp loại học sinh chính xác, đúng qui chế. Hội đồng bộ môn tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên; thống nhất mục đích yêu cầu nội dung giảng dạy và ôn tập, giúp học sinh làm quen với dạng đề thi trắc nghiệm. Đảm bảo hệ thống kiến thức cho học sinh, tự tin bước vào kỳ thi.

Theo qui định mới năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tập trung khâu tập huấn cán bộ, giáo viên chu đáo, đảm bảo người tham gia thi nắm vững Qui chế và nghiệp vụ thi, ngăn ngừa sai sót, hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức kỳ thi năm nay. Kỳ thi THPT quốc gia 2018 sẽ diễn ra từ ngày 25/6/2018 đến 27/6/2018./.

Nguyễn Hùng - Văn phòng HĐND tỉnh