Phúc tra quân nhân dự bị động viên sẵn sàng tập trung huấn luyện
Ngày 11-8-2019, tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự xã Cần Đăng, Đại úy, Đỗ Ngọc Chương, Trợ lý cán bộ, thuộc Ban Chỉ huy Quân sự Huyện Châu Thành đã có buổi làm việc với Ban Chỉ huy Quân sự xã Cần Đăng về việc phúc tra quân nhân dự bị động viên sẵn sàng tập trung huấn luyện.

 Theo đó, xã Cần Đăng có 26 đồng chí là cán bộ Đại đội dự bị, trong đó có 06 đồng chí sĩ quan, 20 đồng chí cán bộ hạ sĩ quan từ tiểu đội trưởng trở lên, sẵn sàng tập trung huấn luyện với các nội dung nâng cao kỹ năng chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên ngày càng vững mạnh trong tình hình mới.

Responsive image
 

 Đại úy, Đỗ Ngọc Chương, động viên quân nhân dự bị khắc phục mọi khó khăn, hoàn cảnh gia đình và sẵn sàng chấp hành nghiêm khi có lệnh gọi để tập trung huấn luyện tại Trung Đoàn 892 Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, từ ngày 3/9/2019 đến ngày 17/9/2019.

 Phước Thành