Chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)
Tình hình hoạt động hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành
Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp là một tổ chức kinh tế tập thể xã hội chủ nghĩa của nông dân lao động, xây dựng theo nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi và quản lý dân chủ, được Đảng lãnh đạo và Nhà nước giúp đỡ.

 

Trong Hợp tác xã nông nghiệp, các xã viên hoàn toàn tự nguyện hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, nền kinh tế thị trường đòi hỏi ngày một cao, người nông dân phải chịu sự cạnh tranh thị trường, biến động giá cả, chất lượng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, nguồn đầu vào và đầu ra cho sản phẩm, bên cạnh đó nước ta còn chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng khắc nghiệt…

Do vậy trong giai đoạn hiện nay tính chất hợp tác xã sản xuất nông nghiệp có những thay đổi nhất định để phù hợp với cơ chế thị trường, thúc đẩy phát triển sản xuất. Trước tình hình trên, Luật Hợp tác xã năm 2012 được ban hành có những thay đổi nhất định về hợp tác xã, trong đó bản chất của Hợp tác xã là được thành lập trên cơ sở tự nguyện, hợp tác, bình đẳng, đồng sở hữu, tương trợ lẫn nhau nhằm mang lại lợi ích cho các thành viên. Với tầm quan trọng của Luật hợp tác xã năm 2012, thời gian qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã phối hợp với các ngành chuyên môn tỉnh, huyện hỗ trợ các Hợp tác xã nông nghiệp chỉnh sửa điều lệ, phương án kinh doanh, quy chế hoạt động theo quy định của Luật hợp tác xã năm 2012, trong đó hỗ trợ 4 Hợp tác xã nông nghiệp đăng ký lại giấy phép kinh doanh Hợp tác xã gồm: Hợp tác xã nông nghiệp An Châu, An Hòa, Hòa A và Vĩnh Hòa. Để công tác triển khai luật và các văn bản hướng dẫn được đến với các thành viên hợp tác xã, Huyện đã kết hợp với Liên Minh hợp tác xã, Chi cục phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 6 lớp tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012, triển khai Nghị định số 193 ngày 21/11/2013 và các văn bản liên quan cho lãnh đạo và cán bộ quản lý của huyện, các xã, thị trấn và cán bộ quản lý Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn, Ủy ban nhân dân Huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn phân công cán bộ chuyên môn quản lý lĩnh vực Hợp tác xã nông nghiệp đi đến cơ sở Hướng dẫn các Hợp tác xã nông nghiệp thực hiện chuyển đổi hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 và luật Kế toán hợp tác xã, thành lập đoàn kiểm tra tình hình chấn chỉnh hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp, để từ đó hướng dẫn các Hợp tác xã chấn chỉnh công tác quản lý và kế toán Hợp tác xã hoạt động đúng theo quy định…

Toàn huyện hiện có 7 Hợp tác xã nông nghiệp, tăng 2 Hợp tác xã so với thời điểm đầu tháng 7 năm 2013. Trong đó, thành lập mới 2 Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới Vĩnh Bình và Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Nhuận với 158 thành viên tham gia; Có 1 hợp tác xã nông nghiệp ngừng hoạt động là hợp tác xã nông nghiệp Thuận Tiến, xã Vĩnh Nhuận và có 4 Hợp tác xã nông nghiệp đã chuyển đổi theo Luật hợp tác xã năm 2012. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, tại thời điểm cuối năm 2016 tổng số thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp có 402 thành viên, tăng 157 thành viên so với đầu tháng 7 năm 2013. Trong đó số lượng thành viên mới tham gia vào Hợp tác xã là 177 thành viên. Đến nay tổng số vốn hoạt động khoảng 1 tỷ 866 triệu đồng, trong đó tổng vốn đăng ký mới là 400 triệu đồng, tăng 400 triệu đồng so với thời điểm đầu tháng 7 năm 2013. Tổng doanh thu bình quân của Hợp tác xã nông nghiệp khoảng 650 triệu đồng một năm, lợi nhuận bình quân khoảng 180 triệu đồng, tăng 70 triệu đồng một năm. Thu nhập bình quân của thành viên Hợp Tác xã nông nghiệp vào khoảng 36 triệu đồng một năm. Đối với, lao động làm việc thường xuyên trong Hợp tác xã nông nghiệp thu nhập khoảng 24,6 triệu đồng một năm tăng 2,4 triệu đồng một năm so với thời điểm đầu năm 2013. Trong năm 2017, phát triển mới 2 Hợp tác xã nông nghiệp gồm Hợp tác xã nông nghiệp Bình Hòa thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa và Hợp tác xã nông nghiệp Bình Thạnh thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ rau màu với doanh nghiệp. Hai hợp tác xã mới này hứa hẹn sẽ là đầu tàu tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp của các thành viên.

Nhìn chung hoạt động các Hợp tác xã nông nghiệp trong thời gian qua ngày càng có những phát triển nhất định, Từ đó góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Thực hiện Liên Kết cung ứng vật tư, sản xuất và tiêu thụ nông sản như Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Hòa, Vĩnh Nhuận và Vĩnh Bình đã liên kết với Công ty Nghiên cứu và Sản xuất giống An Giang, Công ty Cổ phần Tập đoàn lộc Trời thực hiện ký hợp đồng bao tiêu trên diện tích 64 hecta lúa giống xác nhận, 200 hecta lúa chất lượng cao góp phần làm tăng giá trị thu nhập khoảng 10 đến 12 triệu đồng/hecta/năm trong khu vực Hợp tác xã; Giữ vững và ổn định diện tích sản xuất lúa trên 1.492 hecta; đảm bảo dịch vụ tưới tiêu và cung ứng giống trong khu vực góp phần giải quyết việc làm cho xã viên và lao động địa phương.

Tỉnh An Giang nói chung và huyện Châu Thành nói riêng đang đẩy mạnh việc tái cơ cấu nông nghiệp hướng tới sản xuất quy mô lớn với các sản phẩm chủ lực, sử dụng các giống chất lượng và năng suất cao, quy trình canh tác hiện đại, gắn chế biến với tiêu thụ thì việc đẩy mạnh thành lập cũng như tái cơ cấu các Hợp tác xã nông nghiệp là việc làm cần thiết. Đây là bước đệm quan trọng để việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện nhà diễn ra thuận lợi hơn. Cho nên, việc đẩy mạnh hoạt động của các Hợp tác xã là việc làm cần thiết đem lại lợi ích thiết thực cho người nông dân. Do vậy nếu người dân chủ động tham gia các hợp tác xã, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm theo mô hình cánh đồng lớn để các sản phẩm nông nghiệp được bao tiêu và có hướng đầu ra ổn định tránh điệp khúc được mùa mất giá như hiện nay./.

Bích Thủy