Kiểm tra phong trào thi đua quyết thắng Ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh Hanh
Ngày 4-10-2019, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành do Thượng tá Bùi Hồng Chung, Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành làm trưởng đoàn đến kiểm tra tình hình thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Hanh. Tiếp đoàn có đồng chí Trần Văn Bình Linh, Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hanh.

Responsive image
 

Từ đầu năm 2019 đến nay, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy trưởng luôn được tăng cường, Ban Chỉ huy xã phát huy vai trò tham mưu thực hiện thi đua, khen thưởng phong trào thi đua quyết thắng; tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về thi đua yêu nước; Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; Lực lượng dự bị động viên của Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Hanh luôn trực sẵn sàng chiến đấu; Công tác xây dựng lực lượng dân quân luôn được chú trọng; Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm chiến đấu, quân số trực sẵn sàng chiến đấu trong các ngày nghỉ, lễ, tết luôn được đảm bảo đúng quy định….

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí thượng tá Bùi Hồng Chung, Chính trị viên, Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Thành biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Hanh tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác bình nghị trong đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, Phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Lê Hậu