Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Châu Thành thực hiện tốt công tác truyền thông về dân số
Công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) luôn được xác định là một bộ phận quan trọng của Chiến lược phát triển đất nước, một trong những vấn đề kinh tế xã hội hàng đầu của quốc gia. Thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình là giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và của toàn xã hội.

Đối với huyện Châu Thành, Công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình trong thời gian qua luôn đạt kết quả khả quan, tỷ lệ sinh năm sau thấp hơn năm trước, để đạt được kết quả như trên đó là nhờ vào sự quan tâm của các cấp Ủy, chính quyền địa phương, công tác Kế hoạch hóa gia đình ổn định về tổ chức  bộ máy cán bộ, đảm bảo điều kiện hoạt động và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu chăm sóc sức khỏe sinh sản- Kế hoạch hóa gia đình. Nhờ vậy, đã huy động được các cấp, các ngành tham gia thực hiện chương trình dân số- kế hoạch hóa gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch trong 6 tháng đầu năm 2020.

Để duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019, ngay từ đầu năm 2020, Trung tâm Y tế huyện đã chủ động Xây dựng các kế hoạch các mô hình, đề án nâng cao chất lượng Dân số năm 2020 trình UBND huyện phê duyệt và triển khai cho các xã, thị trấn tổ chức thực hiện; kế hoạch triển khai thực hiện Truyền thông, giáo dục về công tác Dân số năm 2020 trình UBND huyện phê duyệt và hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện; kế hoạch triển khai các hoạt động của Tổng đài Tư vấn vệ tinh “Hạnh phúc cho mọi nhà” 1900.54.55.86; Xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động truyền thông hưởng ứng kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7/2020; Xây dựng triển khai tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày Thalassemia Thế giới 8/5/2020 (bệnh tan máu bẩm sinh)  …. Trung tâm y tế huyện đã ký kết các chương trình phối hợp với các cơ quan khác như:  các ban ngành, đoàn thể, Đài Truyền thanh huyện và các xã- thị trấn nhằm truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi cho nhân dân.

Responsive image
Tuyên Truyền về dân số kế hoạch hóa gia đình tại xã Vĩnh Thành

Ngoài ra, Trung tâm Dân số- kế hoạch hóa gia đình huyện còn kết hợp với chính quyền địa phương, Trạm Y tế các xã, thị trấn đẩy mạnh hoạt động truyền thông tại các địa bàn xã, thị trấn trên các phương tiện đài truyền thanh và trực tiếp tại cộng đồng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng. Các nội dung được tuyên truyền chủ yếu như: khám sàng lọc trước sinh, sơ sinh, mất cân bằng giới tính khi sinh tại xã, thị trấn…. tuyên truyền các thông điệp về chủ đề ngày dân số thế giới 11/7, tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình, họp nhóm nhằm tạo sự chú ý cho các nhóm đối tượng và nhân dân...Song song đó, Trung tâm Dân số- kế hoạch hóa gia đình huyện thực hiện Chiến dịch “Tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho vùng đông dân, vùng khó khăn”, kết quả đợt 6 tháng đầu năm 2020, các biện pháp tránh thai duy trì bằng Thuốc viên, bao cao su, thuốc tiêm đều vượt chỉ tiêu kế hoạch như sau: Vòng tránh thai được 1.071 trường hợp, đạt gần 75% kế hoạch; triệt sản đạt trên 94% kế hoạch; cấy tránh thai đạt trên 62,5% kế hoạch. Ngoài ra, Trung tâm đã duy trì và vận động mới được trên 2.800 bao cao su tránh thai đạt 102% kế hoạch; Duy trì và vận động mới thuốc uống tránh thai đạt 9.500 trường hợp đạt 100,1%; Duy trì và vận động mới thuốc tiêm tránh thai  1.170 hợp đạt 100 % kế hoạch…. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện còn duy trì thực hiện có hiệu quả các đề án nhằm nâng cao chất lượng dân số như: đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Mô hình “ Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân ”; đề án “Can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi” nhằm góp phần thực hiện tốt hơn công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện. Kết quả tỷ lệ phụ nữ mang thai khám sàng lọc trước sinh đạt 52% kế hoạch; có 630 trẻ sàng lọc sơ sinh đạt hơn 35%; có gần 600 trường hợp khám sức khỏe tiền hôn nhân đạt 78%.

Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền đề án nâng cao chất lượng dân số, phổ biến Nghị định 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh dân số. Nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh và khám sức khỏe tiền hôn nhân…Tiếp tục cung cấp phương tiện tránh thai cho đối tượng sử dụng. Đẩy mạnh tiếp thị các phương pháp tránh thai phi lâm sàng. Thực hiện tiếp thị xã hội cho đối tượng cần sử dụng, đảm bảo số lượng sử dụng biện pháp tránh thai miễn phí từ kênh phân phối; Tiếp tục xuống đường kiểm tra tình hình thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ 06 tháng cuối năm 2015 tại 13 xã, TT; Tiếp tục trển khai thực hiện hoạt động các mô hình, đề án Nâng cao chất lượng dân số năm 2015 tại 13 xã, thị trấn: Mô hình “ Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân ”, đề án “ Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh ” và đề án “Can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi”; cung cấp phương tiện tránh thai cho đối tượng sử dụng; đẩy mạnh tiếp thị các phương pháp tránh thai phi lâm sàng; Thực hiện tiếp thị xã hội cho đối tượng cần sử dụng, đảm bảo số lượng sử dụng biện pháp tránh thai  miễn phí từ kênh phân phối..…/.

Bích Thủy