Chúc mừng năm mới 2019!!!
Tuổi trẻ Đài Truyền thanh tiếp tục học tập và làm theo Bác
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, trên địa bàn huyện Châu Thành có nhiều tập thể, cá nhân điển hình có những việc làm thiết thực và hiệu quả. Tất cả những gương sáng đã và đang tạo thêm động lực lớn, chung tay xây dựng quê hương Châu Thành ngày một phát triển.

 

Là đơn vị Đoàn cơ sở, trực thuộc Huyện đoàn Châu Thành, Chi đoàn Đài Truyền thanh đã triển khai thực hiện những công trình, phần việc thiết thực. Từ đó, cùng với tuổi trẻ toàn huyện phát huy sức mạnh, bản lĩnh và trí tuệ của thế hệ đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên quê hương Châu Thành.

Điểm nổi bật trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua của Chi đoàn là đoàn viên đã nâng cao ý thức của bản thân, tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm. Từng đoàn viên nhận thức một cách đầy đủ, tự giác xây dựng bản cam kết, kế hoạch rèn luyện bản thân với những công việc cụ thể, gắn với việc thực nhiệm vụ được giao, phấn đấu khắc phục những hạn chế, yếu kém của bản thân để ngày càng hoàn thiện hơn.

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những giải pháp quan trọng trong học tập và làm theo Bác, Chi đoàn chỉ đạo đoàn viên tham gia đầy đủ các hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề do cấp trên tổ chức. Hàng tháng, trong các buổi sinh hoạt, Ban Chấp hành Chi đoàn tiến hành sinh hoạt nội dung chuyên đề và một số tác phẩm, bài viết về học tập và làm theo Bác.

Trong thực hiện nhiệm vụ, tuổi trẻ Đài truyền thanh thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với công tác chuyên môn, điển hình như: đẩy mạnh hơn nữa công tác đưa tin, viết bài phản ánh, số lượng năm sau cao hơn năm trước; những đoàn viên trước đây không viết được chuyên mục thì nay đã hoàn thành nhiệm vụ do ban lãnh đạo phân công; cán bộ văn phòng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sắp xếp thời gian, công việc khoa học, hiệu quả hơn; cán bộ kỹ thuật nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công việc. Qua đó thể hiện rõ tính mưu trí, sáng tạo của đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo tác động sâu sắc đến ý thức để đoàn viên nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Hàng năm không có đoàn viên bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ. Trong 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, lực lượng đoàn viên là phóng viên đã biên tập và phát sóng 42 tin, 67 bài, 9 câu chuyện truyền thanh về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo Bác, ngoài phát huy năng lực trong chuyên môn, Chi đoàn đã nâng cao công tác Đoàn, phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích xây dựng Chi đoàn vững mạnh. Ban Chấp hành đã tổ chức thực hiện các phong trào phù hợp với đặc điểm, tình hình đơn vị, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, hưởng ứng. Nhiều công trình mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ, thực sự để lại hình ảnh đẹp của người đoàn viên trong lòng nhân dân. Chi đoàn đã vận động các mạnh thường quân tặng 600 quyển tập, 140 bút mực, 70 bút chì và 02 bộ sách giáo khoa cho trường THCS Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lợi; trao tặng 02 suất học bổng, trị giá 500.000 đ/suất” cho học sinh nghèo. Phối hợp với xã Đoàn Bình Hòa tổ chức du khảo về nguồn tại Di tích lịch sử Đồi Tức Dụp nhằm phát huy trách nhiệm của đoàn viên gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần dân tộc, sống có lý tưởng, mục đích, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong đoàn viên. Ngoài ra, Chi đoàn còn cử đoàn viên tham gia, phối hợp tham gia các công trình thanh niên của huyện, của đơn vị kết nghĩa: phát hoang, đổ ta-luy đường, trồng cây xanh, tuyên truyền nông thôn mới,…

Ngoài những công trình cụ thể đã thực hiện, Chi đoàn thường xuyên theo dõi tác phong, lề lối làm việc của đoàn viên trong việc giải quyết công việc, việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí kịp thời đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên những nội dung đăng ký. Qua đó, không có trường hợp vi phạm quy chế cơ quan, tất cả đoàn viên thực hành tiết kiệm từ thời gian, văn phòng phẩm, điện nước, tắt máy tính khi không sử dụng, tắt đèn, quạt, máy lạnh,… ra khỏi phòng.

Mặc dù kết quả đạt được không lớn lao nhưng có thể khẳng định rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động tích cực đến đoàn viên Chi đoàn từ nhận thức đến hành động. Thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, Chi đoàn sẽ đề ra những kế hoạch, hoạt động thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chi đoàn sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đoàn viên. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt các phong trào, các công trình, phần việc thanh niên; phối hợp các đơn vị kết nghĩa thực hiện những công trình thiết thực phục vụ nhân dân.

Từ đó góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, xây dựng lực lượng đoàn viên trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

Hồ Phát