Chúc mừng năm mới 2019!!!
Châu Thành tổ chức hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật năm 2018
Sáng ngày 04-7-2018, UBND huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 cho các đồng chí là thủ trưởng và chủ tịch công đoàn cơ quan ban ngành huyện; Các đồng chí là chủ tịch và công chức tư pháp hộ tịch của UBND các xã, thị trấn trong huyện.

Responsive image
 

Tại đây, trong thời gian là 1 buổi các đại biểu được báo cáo viên của huyện, đồng chí Bùi Văn Sơn – Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Châu Thành giới thiệu nội dung các văn bản quy phạm pháp luật như: Nội dung thông tin tuyên truyền phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp được qui định tại mục II kế hoạch số 38- KH/CCTP ngày 15/8/2014 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Chỉ thị số 3382/CT-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện kế hoạch số 12-KH/TU ngày 20/9/2016 của Ban thường vụ tỉnh ủy thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 04/4/2016 của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của bộ chính trị về “chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2020”. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được thông tin tuyên truyền về : Luật An ninh mạng, sự cần thiết ban hành luật An ninh mạng …

Với những nội dung được tiếp thu, bổ sung các kiến thức về các văn bản quy phạm pháp luật sẽ tạo điều kiện nâng cao năng lực công tác và nhận thức cho các đại biểu tham dự là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Từ đó, góp phần thực hiện tốt việc bảo vệ và thực thi pháp luật trên địa bàn./.

Minh Thiện