Bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II năm 2018
Sau hơn 6 ngày tổ chức học tập, quán triệt, Ngày 11-6-2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II năm 2018.

Responsive image
 

Đến dự có đồng chí Hồ Hữu Tài - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Đồng chí Bùi Công Phước – Huyện ủy viên, phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Đồng chí Lê Hồ Ngọc Trung – Huyện ủy viên, phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Đồng chí Trương Thị Thu Hồng – Huyện ủy viên, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Qua lớp bồi dưỡng, 102 quần chúng ưu tú là cán bộ ban ngành, đoàn thể, giáo viên, công an, dân quân tự vệ trên địa bàn huyện được nghiên cứu các chuyên đề về: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chuyên đề phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam... Qua đó giúp cho mỗi đồng chí nhận thức một cách cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Kiên định, trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh…

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Hồ Hữu Tài chúc mừng các học viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Đồng chí đề nghị các học viên không ngừng nghiên cứu, học tập, ra sức rèn luyện phấn đấu sớm trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, góp phần với Đảng thực hiện mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn mình.

Thanh Bạch