Chúc mừng năm mới 2019!!!
Châu Thành Tiếp tục nâng chất và hoàn thiện các chỉ tiêu và tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2018
Đến nay, huyện Châu Thành đã có 3/12 xã đã được Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới là Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Đăng chiếm tỷ lệ 25%.

Responsive image
 

Tính đến cuối năm 2017, huyện đạt 6/19 tiêu chí và 22/49 chỉ tiêu. Trong đó, có ba xã đạt từ 11 đến 13 tiêu chí; 5 xã đạt 6 tiêu chí và 1 xã đạt 5 tiêu chí là xã Hòa Bình Thạnh. Để đạt được kết quả như trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của thường trực Huyện ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện của các ban ngành, đoàn thể. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các xã điểm nông thôn mới kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đạt mục tiêu lộ trình đề ra. Sự quan tâm của cấp ủy, Ủy ban nhân dân các xã trong chỉ đạo điều hành và phân công nhiệm vụ cho cán bộ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới…

Trong công tác triển khai quán triệt Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy được Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện triển khai quán triệt đến từng cán bộ Đảng viên, các ngành phụ trách từng tiêu chí, các đoàn thể phối hợp với các xã tổ chức tuyên truyền xây dựng nông thôn mới với nhiều nội dung phong phú thông qua các cuộc họp dân, các cuộc họp chi- tổ đoàn hội... thông qua các băng rôl, ba nô, áp phích…Song song đó, ngành y tế tăng cường tổ chức các buổi truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng thông qua hình thức nói chuyện chuyên đề, họp nhóm chủ đề bảo hiểm y tế với chăm sóc sức khỏe,.. đã góp phần hoàn thành tiêu chí số 15 về y tế, mà cụ thể là tiêu chí số 15.1 về tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Từ việc làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức trong đội ngũ cán bộ đảng viên từ huyện đến cơ sở và quần chúng nhân dân được nâng lên rõ nét, sự đồng thuận trong nhân dân thể hiện bằng nhiều hành động cụ thể như: thanh niên tham gia xây dựng cầu đường; nông dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động để làm lộ giao thông nông thôn, an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững…

Song song đó, để phát triển kinh tế và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn, thời gian qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Qua 5 năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: trong lĩnh vực rau màu, toàn huyện có 6 nhà lưới và một tổ hợp tác sản xuất rau màu theo hướng an toàn, 01 hợp tác xã sản xuất rau an toàn với tổng diện tích 31,3 hecta/ năm; Trong lĩnh vực thủy sản, hiện có 107 hecta nuôi cá tra thịt theo tiêu chuẩn VietGAP, tăng 91 hecta trong 2 năm; Các mô hình sản xuất khác cũng được triển khai nhân rộng như có thể kể đến là: mô hình nuôi lươn không bùn tại các xã Vĩnh Hanh, Vĩnh Nhuận, Vĩnh Bình…; Sản xuất giống lươn đồng ứng dụng công nghệ cao; mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực. Trong lĩnh vực nấm ăn và nấm dược liệu, các nhà trồng nấm được duy trì và phát triển qua từng năm, tính đến cuối năm 2017 toàn huyện có 59 nhà trồng nấm trong đó có 38 nhà trồng nấm bào ngư, 03 nhà trồng nấm linh chi và 18 nhà trồng nấm rơm tập trung…. Bên cạnh đó,  việc triển khai thực hiện tốt đề án tái cơ cấu nông nghiệp cũng là một bước tiến để nâng cao đời sống vật chất cho bà con nông dân, hiện ngành nông nghiệp đã đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm và chú trọng sản xuất những sản phẩm có giá trị kinh tế cao như: trồng xoài ba màu, nuôi heo công nghệ cao, kết hợp với tổ chức phát triển các mô hình liên kết sản xuất có hiệu quả…. Thực hiện đẩy mạnh liên kết sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn, trong năm 2017 có khoảng 20 doanh nghiệp ký hợp đồng thu mua với diện tích hơn 47.000 hecta lúa.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ cải thiện môi trường ở nông thôn luôn được ưu tiên thực hiện, đến nay tỷ lệ thu gom rác trung bình của các xã đạt khoảng 25 đến 35%.  Hằng năm,  các địa phương phối hợp với xí nghiệp Môi trường Đô thị huyện rà soát, mở rộng địa bàn thu gom và triển khai thực hiện kế hoạch xử lý chất thải rắn trên địa bàn; 16 hệ thống cung cấp nước sinh hoạt cho bà con nhân dân đều hoạt động hiệu quả, không có công trình hoạt động kém và không hoạt động.  Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được coi là chương trình trọng tâm chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Những năm qua, huyện luôn quan tâm và tập trung nguồn lực ưu tiên cho công tác giảm nghèo, huyện triển khai có hiệu quả các chính sách hướng đến người nghèo, người cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội. Đến nay,  tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 4,25%.  Một trong những yếu tố góp phần làm tốt công tác giảm nghèo là công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Huyện đã thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú và tạo điều kiện thuận lợi để người lao động đăng ký tham gia, đến nay 23,3% trên tổng số người đang làm việc của huyện được đào tạo nghề.

Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn từng bước hiện đại, cụ thể, Huyện đã tranh thủ nguồn vốn đầu tư của tỉnh tập trung nguồn lực hỗ trợ các xã để thực hiện đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 40% số xã đạt tiêu chí 2 về giao thông; Hệ thống thủy lợi được hoàn thiện, chỉ tính riêng trong năm 2017 đã tổ chức thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng 85/89 công trình thủy lợi thi công phục vụ sản xuất với kinh phí thực hiện trên 57.900 triệu đồng; Các cơ sở vật chất trường lớp dụng cụ dạy học không ngừng được đầu tư mới, hiện trên địa bàn huyện đã có 15/51 trường đạt chuẩn quốc gia,  đạt tỷ lệ trên 29,4%; có 100% xã đạt tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở xóa mù chữ.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020 Huyện phấn đấu đạt 11/19 tiêu chí 34/49 chỉ tiêu, giữ vững danh hiệu 5 xã nông thôn mới là: Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Đăng, Bình Hòa, An Hòa; các xã còn lại phấn đấu không có xã nào dưới 10 tiêu chí, bình quân toàn huyện phấn đấu đạt 14 tiêu chí mỗi xã.

Riêng từ nay đến cuối năm, Huyện phấn đấu đạt  8/19 tiêu chí tương đương tới 27/49 chỉ tiêu. Cụ thể là tăng 2 tiêu chí so với năm 2017 là tiêu chí 9 về nhà ở dân cư và tiêu chí 19 về quốc phòng, an ninh. Tăng 5 chỉ tiêu so với năm 2017 bao gồm chỉ tiêu 4.2 về tỷ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn; 9.1 về tỉ lệ nhà tạm, dốt nát; chỉ tiêu 18.5 về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 19.1 về lực lượng dân quân vững mạnh rộng khắp; 19.2 về an ninh trật tự được giữ vững. Đối với các xã Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Đăng giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới; Bình Hòa đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018; An Hòa phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018 các xã còn lại phấn đấu không có xã nào dưới 10 chỉ tiêu.

Để đạt được kế hoạch đề ra, huyện tăng cường vận động người dân tích cực tham gia sản xuất nhằm tạo thêm việc làm tăng thu nhập giúp người dân thoát nghèo bền vững từng bước tích lũy xây dựng nhà ở ổn định đạt chuẩn; tập trung xây dựng lực lượng công an xã, lực lượng dân quân thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự xã hội ở nông thôn; Tăng cường công tác tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh trật tự cho lực lượng nòng cốt ở cơ sở và người dân ở nông thôn; củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở;  Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; Tập trung triển khai gắn kết kế hoạch giảm nghèo bền vững với kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới…./.

Bích Thủy