Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ em trong dịp tết Kỷ Hợi và cả năm 2019
Với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”, Ban an toàn giao thông huyện Châu Thành đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự năm 2018 với mục tiêu chủ động kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, phấn đấu tai nạn giao thông trên địa bàn huyện giảm từ 5% - 10% về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2017; Giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông đối với trẻ em 10% so với năm 2017.

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban an toàn giao thông huyện, trong năm 2018, Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh nâng cao nhận thức tham gia giao thông đúng luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú tại các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt chủ nhiệm; mô hình cổng trường an toàn giao thông dần phát huy tính hiệu quả. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp công an huyện Châu Thành và huyện và các Ngành có liên quan tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như, phát thanh học đường, chiếu video clip các hành vi vi phạm luật giao thông của các em học sinh trên địa bàn huyện, đồng thời hướng dẫn tham gia giao thông an toàn đúng luật cho các em…tại các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, các buổi ngoại khóa, họp phụ huynh học sinh…qua đó, nhận thức của học sinh và phụ huynh ngày một nâng lên. Sau một thời gian phát động và thực hiện năm an toàn giao thông năm 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”, công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện Châu Thành đã thu lại nhiều kết quả. TNGT giảm cả 3 tiêu chí và không có vụ nào liên quan đến trẻ em là kết quả đáng chú ý.

“An toàn giao thông cho trẻ em” là trách nhiệm không chỉ của các cấp chính quyền mà còn là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Trên thực tế, trẻ em là đối tượng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gặp tai nạn giao thông, do lứa tuổi các em rất hiếu động, chưa cẩn thận, thiếu hiểu biết về hoạt động giao thông và các hậu quả để lại do tai nạn giao thông. Chính vì thế, coi trọng việc giáo dục, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông sớm cho trẻ em là việc làm cần thiết, để mỗi trẻ em được an toàn, phát triển tinh thần và thể chất một cách toàn diện. Từ ý nghĩa đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tiếp tục có kế hoạch Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội xuân năm 2019 với mục đích thực hiện quyết liệt các giải pháp trọng tâm bảo đảm  trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân năm 2019 tạo tiền  đề  thực hiện có hiệu quả hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh, trong đó có huyện Châu Thành. Bảo đảm giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện, dễ dàng, an toàn cho nhân dân trong dịp và  các  lễ  hội  xuân  năm 2019; góp phần giảm tai nạn gia thông và ùn tắc giao thông trong dịp Tết so với cùng kỳ năm 2018. Chủ động tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các ban ngành và địa phương, phát huy vai trò của các tổ chức trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện hiệu  quả đợt hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Các hoạt động trọng tâm bao gồm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật về trật tự An toàn giao thông, trọng tâm và quy  tắc  giao thông đường bộ nhằm nâng cao hơn nữa ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; biểu dương kịp thời các hàn vi văn hóa của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Quán triệt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, học sinh thực hiện nghiêm việc không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, thực hiện nghiêm quy định về việc đội mũ bảo hiểm và tuân  thủ các quy tắc an toàn giao thông. Tổ chức đăng ký và cam kết không vi phạm an toàn giao thông trong cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường. Xác định nội dung đảm bảo trật tự an toàn giao thông là tiêu chí thi đua hằng năm; hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông được đưa vào đánh giá, xếp loại đạo đức học sinh. Các đơn vị trường học tổ chức ký cam kết với cha mẹ học sinh về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức tham gia giao thông cho học sinh; không giao mô tô, xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe; cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh và cả học sinh phải cam kết khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, khi “điều khiển phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện” tham gia giao thông.Phối hợp tiến hành tổ chức đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tại các cơ sở giáo dục và đào tạo. Xây dựng kế hoạch hành động với những biện pháp thiết thực nhất để góp phần có hiệu quả nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông.Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường về đảm bảo an toàn giao thông; củng cố hoặc thành lập Ban hoạt động ngoài giờ lên lớp, Ban phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường sự phối hợp giữa Ban An toàn giao thông và công an địa phương với các đơn vị trường học bằng việc ký kết và tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp nhằm bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự xã hội ở các cơ  sở giáo dục; Chủ động mời báo cáo chuyên đề tại đơn vị, tham gia đầy đủ các buổi giao ban với Ban an toàn giao thông địa phương để nắm bắt thông tin nhằm thông báo cho cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường biết và có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông.Tiếp tục phát huy các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Bến đò an toàn giao thông”, “Văn hóa giao thông vì sự an toàn của thanh, thiếu niên và cộng đồng”, “Văn minh và An toàn giao thông”. Phối hợp tổ chức các hoạt động  giáo dục kỹ năng sống  giúp học sinh hoàn thiện các kỹ năng khi tham gia giao thông như, kỹ năng lái xe an toàn; cách chọn mũ bảo hiểm có chất lượng; cách xử lý các tình huống có nguy cơ xảy ra tai nạn, chạy đúng làn đường, đúng tốc độ, chấp hành các tín hiệu đèn báo; tổ chức các khóa phổ cập bơi phù hợp; cách mặc áo phao và xử lý các tình huống khi qua đò, qua phà...; cùng nhiều nội dung quan trọng khác nhằm hướng đến bảo đảm an toàn giao thông dịp tết và cả trong năm 2019.

Như vậy với những kết quả đạt được trong “năm an toàn giao thông cho trẻ em” 2018 cùng những định hướng, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, việc đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ em và học sinh trên địa bàn huyện Châu Thành tiếp tục được chú trọng thực hiện tốt trong dịp tết Kỷ Hợi và của cả năm 2019.

Lê Hậu