Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Vĩnh Bình tăng cường xây dựng quỹ khuyến học
Thưa quý vị và các bạn! Cùng với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Nông thôn mới, công tác khuyến học – khuyến tài, xây dựng xã hội học tập luôn được đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương xã Vĩnh Bình đặc biệt quan tâm và đạt một số kết quả nhất định.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội khuyến học xã Vĩnh Bình không ngừng củng cố và xây dựng tổ chức hội lớn mạnh, đến nay, toàn xã có 10 Chi hội khuyến học, trong đó, 4 chi hội ấp, 4 chi hội trường học và 2 chi hội khuyến học tôn giáo. Hội đa dạng hóa hình thức vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài địa phương với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng, qua đó giúp hàng trăm học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Chi hội khuyến học nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc xây dựng quỹ hội và tổ chức tuyên dương, khen thưởng, động viên kịp thời cho hàng ngàn học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, kể cả các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Responsive image
 

Dù đạt một số kết quả nhất định, thế nhưng công tác khuyến học – khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở xã Vĩnh Bình vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là việc xây dựng quỹ khuyến học còn thấp, chưa đáp ứng kịp thời trong việc hỗ trợ các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường. Do đó, hiện nay, Đảng ủy, Chính quyền xã đã và đang vạch định kế hoạch xây dựng quỹ khuyến học nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Cụ thể, mục tiêu đến hết nhiệm kỳ 2020 – 2025, việc vận động quỹ khuyến học đạt từ 700 triệu đồng trở lên. Số tiền vận động sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng, sau đó rút lãi để thực hiện cho công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương.

Để thực hiện đạt mục tiêu này, ông Nguyễn Xuân Vũ, phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình cho biết :“Địa phương sẽ tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm…ủng hộ cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Việc tổ chức vận động, quản lý và sử dụng quỹ phải đúng quy chế, thiết thực, nhân văn, công bằng và phải đạt hiệu quả trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí. Đối tượng vận động là tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương tham gia đóng góp quỹ khuyến học”.

Responsive image
 

Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, cả hệ thống chính trị xã Vĩnh Bình thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, bao gồm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức mọi người cùng chung tay chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Đa dạng hóa phương thức vận động quỹ khuyến học, nhằm thực hiện tốt công tác tiếp bước đến trường; Đổi mới phương thức hoạt động của Hội khuyến học xã theo hướng sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế của địa phương; Tăng cường phát triển tổ chức Hội, chi hội và hội viên hội khuyến học tham gia vào tổ chức. Khi các giải pháp xây dựng quỹ khuyến học có hiệu quả, sẽ góp phần rất quan trọng cho công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương, Ông Nguyễn Xuân Vũ chia sẻ về ý nghĩa của việc xây dựng quỹ khuyến học xã: “Việc xây dựng quỹ khuyến học sẽ góp phần động viên, giúp đỡ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh vượt qua khó khăn học giỏi; tạo động lực thúc đẩy các em học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập, có những sản phẩm, kinh nghiệm sáng tạo mang lại hiệu quả lao động, ứng dụng khoa học công nghệ, có những đóng góp lớn cho địa phương và xã hội”.

Có thể khẳng định, sự đóng góp tích cực của cán bộ, các nhà hảo tâm, các công ty, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trong và ngoài địa phương xã Vĩnh Bình đã chung tay góp sức cho phong trào khuyến học, khuyến tài xã nhà phát triển bền vững. Chính nhờ sự đồng thuận của Nhân dân trong việc xây dựng quỹ để trao thưởng động viên các em học sinh, sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt”, nâng chất lượng giáo dục, đóng góp tích cực trong sự nghiệp “Đào tạo nhân lực – Bồi dưỡng nhân tài”. Trên con đường xây dựng xã Vĩnh Bình đạt chuẩn Nông thôn mới và tiến đến thị trấn Vĩnh Bình một cách bền vững, bên cạnh thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội thì cũng phải chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, trong đó việc vận động quỹ khuyến học có vai trò quan trọng, chính vì thế, rất cần sự chung tay của toàn thể Nhân dân trong và ngoài địa phương.

Lê Hậu