Chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)
Trường THCS Quản Cơ Thành - Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở
Như chúng ta đã biết, nội dung hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở là thực hiện tốt các chức năng công đoàn như: chú trọng và thường xuyên đổi mới nội dung, biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng người lao động, đặc biệt là các chính sách liên quan đến người lao động; Vận động công nhân viên chức, lao động tích cực thi đua lao động sáng tạo, nâng cao thu nhập cho bản thân và góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội.

Responsive image
 

Chính vì thế, trong thời gian qua, Công đoàn Cơ sở trong Huyện nói chung, Công đoàn Trường THCS Quản Cơ Thành nói riêng luôn nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức năng, vai trò của tổ chức công đoàn đối với Đoàn viên, cán bộ, viên chức, nhân viên nhà trường. Từ đó, công đoàn nhà trường đã không ngừng lớn mạnh, phát triển và đã đạt được nhiều thành tích.

Trường THCS Quản Cơ Thành được thành lập vào 15/3/1972, qua nhiều năm, quy mô Trường càng mở rộng, đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường ngày phát triển, từ đó tổ chức Công đoàn Trường cũng được thành lập nhằm thực hiện chức năng vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho Đoàn viên. Bên cạnh đó, còn thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, nhân viên nhà trường, từng bước nâng cao các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe cho Đoàn viên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của trường và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh….

Trong nhiệm kỳ  2012 - 2017, Công đoàn Cơ sở Trường đã phối hợp với Thủ trưởng đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đến Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và nay là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; với phương châm đổi mới toàn diện nhà trường; phát huy năng lực sáng tạo của học sinh, đào tạo ra những con người Việt Nam phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội thời kỳ hội nhập, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính xây dựng “Trường học thân thiện – học sinh tích cực” gắn với cuộc vận động lớn của ngành như cuộc vận động “hai không”, “dân chủ - kỷ cương – tình thương – trách nhiệm”, “ mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của trường và của ngành.

Hiện tại, Công đoàn Cơ sở Trường THCS Quản Cơ Thành  có 7 tổ Công đoàn với 88 Đoàn viên. Hàng năm, Công đoàn Cơ sở Nhà trường luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu Trường trong việc vận động Đoàn viên, Công nhân viên chức lao động tham gia phong trào tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập của Ngành. Trong 5 năm liền, Công đoàn Trường đạt danh hiệu Công đoàn Cơ sở vững mạnh xuất sắc và nhận được nhiều Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Tỉnh và Cờ thi Đua của LĐLĐ Tỉnh. Trong các phong trào thi đua, đã có 63 nữ Đoàn viên đạt danh hiệu nữ 2 giỏi “giỏi việc nước – đảm việc nhà” 2 năm liền và 3 năm liền. Trong công tác chuyên môn, có 1 nữ Đoàn viên nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1 nữ Đoàn viên nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 nữ Đoàn viên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp Tỉnh và 1 danh hiệu Nhà giáo ưu tú, danh hiệu cao quý nhất của Nhà giáo. Đối với Phong trào nam 2 giỏi “giỏi việc trường – chia sẻ công việc gia đình”, 38 nam Đoàn viên đạt danh hiệu “nam 2 giỏi” 3 năm liền và 5 năm liền…Đại bộ phận cán bộ, giáo viên của trường có phẩm chất, đạo đức, chính trị vững vàng, luôn trao dồi đạo đức nhà giáo, tận tụy với nghề nghiệp, không ngừng học vươn lên, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, cống hiến sức lực trí tuệ, tài năng vào sự nghiệp phát triển của ngành….

Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Trường đã thực sự có nhiều đổi mới trong công tác quản lý và hoạt động. Công đoàn Nhà trường bám sát chủ đề và nhiệm vụ của mỗi năm học, đồng hành cùng với chuyên môn, đổi mới tư duy, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng “đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng” của công đoàn viên. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với yêu cầu, phát triển đoàn viên đạt 100%, giới thiệu 12 Đoàn viên kết nạp vào Đảng, 100% Đoàn viên thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực đóng góp các nguồn quỹ như: Quỹ mái ấm công đoàn, Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến học, Quỹ trẻ em nghèo… được trên 298,6 triệu đồng. Đặc biệt Công đoàn trường đã xây dựng Quỹ tương trợ trong Đoàn viên với số tiền trên 62,5 triệu đồng. Hàng năm, Công đoàn luôn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho Đoàn viên vào các dịp Lễ, Tết, kỷ niệm Ngày nhà giáo, tổ chức tham quan nghĩ dưỡng. Ngoài ra còn khen thưởng cho con, em giáo viên đạt thành tích cao trong học tập, vào dịp Tết trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi….Bên cạnh đó, Công đoàn còn quan tâm, tạo điều kiện cho Đoàn viên tiếp cận nguồn vốn vay để sửa chữa nhà, chăm lo việc học cho con, em và tạo việc làm cho con, em giáo viên đã trưởng thành, với tổng số vốn vay trên 3 tỷ đồng…

Đánh giá về hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn nhà trường, thầy Nguyễn Văn Trương Việt – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Trường THCS Quản Cơ Thành, nhiệm kỳ 2012 – 2017, cho biết: “Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Công đoàn Trường luôn xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm đó là phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và các phong trào thi đua khác nhằm đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn của nhà trường. Công đoàn luôn phát huy vai trò của mình trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, vận động cán bộ giáo viên – công nhân viên thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của ngành, của đất nước, các đợt thi đua trong các năm. Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền làm tốt công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống trong tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên ngay từ đầu năm học”.

Có thể thấy, dưới sự lãnh đạo sát sao, có hiệu quả của Chi bộ Trường, trải qua nhiệm kỳ 5 năm xây dựng, phấn đấu và phát triển, Công đoàn Trường THCS Quản Cơ Thành luôn xứng đáng là một trong những ngọn cờ tiên tiến xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Huyện. Những thành tích mà Công đoàn Trường đạt được không tách rời sự ủng hộ, tạo điều kiện của chính quyền, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Trường và sự nỗ lực đóng góp của toàn thể đoàn viên công đoàn. Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, nhiệm kỳ mới 2017 – 2022, Công đoàn cơ sở Trường THCS Quản Cơ Thành phát huy những thành tích đã đạt được, toàn thể Cán bộ, giáo viên nhà trường quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công đoàn và nhiệm vụ chính trị của nhà trường, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn, xây dựng nhà trường ngày càng ổn định, phát triển.

Trúc Phương