Vĩnh Thành, học Bác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng
"Đền ơn đáp nghĩa" là nghĩa cử cao đẹp của dân tộc Việt Nam, thể hiện sự biết ơn với những người đã có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với các thương binh liệt sỹ người có công với cách mạng.

Sau ngày cách mạng Tháng Tám thành công, trong bối cảnh thù trong giặc ngoài đất nước gặp muôn vàn khó khăn, nhưng người vẫn luôn quan tâm thăm hỏi động viên nhắc nhở mọi người phải biết ơn và hết lòng giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ. Trong thư gửi Ban thường trực của Ban Tổ chức "Ngày Thương binh toàn quốc", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: " thương binh là những người hi sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ Quốc, của đồng bào mà các đồng chí chịu ốm yếu, chịu què quặt. Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, vậy giúp đỡ những người con anh dũng ấy". Nối tiếp tư tưởng của người, 72 năm qua, Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng", các chủ trương chính sách của Đảng trong việc chăm sóc thương binh, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng đã được các cấp các ngành triển khai rộng rãi. Và gần đây là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị số 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Tiếp nối tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng về công tác " Đền ơn đáp nghĩa", những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Vĩnh Thành luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công, tổ chức nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhằm chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn để phần nào bù đắp, xoa dịu những mất mát hy sinh của  gia đình các thương binh, liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng.  Hàng năm xã Vĩnh Thành đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ngành, đoàn thể thực hiện tốt quản lý nhà nước về chính sách xã hội, nhất là thực hiện pháp lệnh người có công, các chính sách về đền ơn, đáp nghĩa. Việc thực hiện các chính sách đối với người có công luôn được đầy đủ, kịp thời.

Responsive image
 

Hiện nay, trên địa bàn xã có 101 hộ thuộc diện gia đình chính sách. Trong đó, có 3 mẹ Việt Nam anh hùng, 11 thương binh, 21 liệt sĩ, 65 hộ gia đình có công.  Với mục tiêu chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng có điều kiện sống ngày càng được cải thiện, thời gian qua, UBND xã đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, chi trả trợ cấp hàng tháng theo quy định, thăm tặng quà nhân dịp lễ Tết, giúp đỡ gia đình chính sách trong lao động, sản xuất. Riêng 6 tháng đầu năm nay, xã đã tổ chức thăm hỏi và tặng 101 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, người thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn nhân các ngày lễ với tổng kinh phí hơn 72 triệu đồng. Làm hồ sơ và giải quyết chế độ mai táng phí cho 1 đối tượng là thương binh, cấp và giải quyết thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 300 đối tượng. Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2019), chính quyền địa phương xã Vĩnh Thành đã tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công, thương binh, liệt sĩ trên địa bàn với tổng kinh phí khoảng 8 triệu đồng. Hàng tháng, tổng chi phí chi trả cho các đối tượng chính sách khoảng 32 triệu đồng. Đặc biệt, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện để người có công, gia đình chính sách được vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, đời sống không ngừng được cải thiện. 

Responsive image
 

Đồng thời, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào đền ơn, đáp nghĩa luôn được chú trọng và đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ thành viên, các đơn vị cá nhân trên địa bàn đã tích cực tham gia nhiều hoạt động như: đoàn thanh niên tham gia viếng nghĩa trang liệt sỹ với Đoàn cấp trên, cùng với các bạn sinh viên tình nguyện tham gia sửa chữa nhà, thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách…; hội cựu chiến binh tổ chức nhiều buổi tọa đàm, kể chuyện, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, xã còn vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp quỹ đền ơn, đáp nghĩa để có điều kiện giúp đỡ các gia đình chính sách gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương nên nhiều gia đình chính sách đã được  tiếp cận và vay vốn ưu đãi thông qua các tổ chức hội, đoàn thể để tăng gia sản xuất giúp các gia đình chính sách vươn lên phát triển kinh tế gia đình, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển ở địa phương.  Những hoạt động đền ơn đáp nghĩa mà cấp uỷ, chính quyền địa phương đã và đang thực hiện mang nghĩa cử cao đẹp, có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng vào việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương  xã Vĩnh Thành  tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong việc chăm lo cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước đối với người có công, tổ chức chi trả đúng quy định cho đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng. Đưa các hoạt động chăm sóc thương binh, gia đình Liệt sĩ, người có công với cách mạng trở thành nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách trên địa bàn xã./.

Bích Thủy