Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Huyện Châu Thành ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất nông nghiệp
Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc là xu thế tất yếu hiện nay. Dù còn khó khăn, nguồn lực đầu tư cho nhiệm vụ KH&CN chưa nhiều nhưng những năm qua, huyện Châu Thành đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để nghiên cứu, phát triển KH&CN, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Phát thanh viên: Ánh Thư

Xác định ứng dụng KH&CN là vấn đề then chốt trong chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn của huyện, nhiều cơ chế, chính sách được ban hành nhằm hỗ trợ, khuyến khích việc ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông nghiệp. Các chương trình, dự án hay các mô hình sản xuất, các lớp dạy nghề, hướng dẫn ứng dụng các tiến bộ KH&CN trong sản xuất nông nghiệp... đã góp phần đáng kể vào việc cải thiện hiệu quả về năng suất, chất lượng trong quá trình sản xuất nhằm tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh đối với các sản phẩm nông nghiệp.

Responsive image
 

Trong giai đoạn 2016-2020, huyện đã chủ động phối hợp với ngành chức năng ứng dụng rộng rãi nhiều tiến bộ khoa học - kỹ thuật về giống, phân bón, các biện pháp thâm canh vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi. Kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, hộ gia đình đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, lựa chọn, đưa các loại giống mới có năng suất cao vào sản xuất thử nghiệm. Theo đó, nhiều địa phương đã có sự bứt phá trong phát triển nông nghiệp, hình thành và phát triển nhiều mô hình liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Trong đó có mô Thử nghiệm các biện pháp sinh học trong quản lý sâu xanh da láng trên cây hành; Mô hình trồng cây dưa leo bằng hệ thống tưới nhỏ giọt kết hợp nuôi ong thụ phấn trong nhà lưới; Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm E.M làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi gia cầm; Thử nghiệm mô hình trồng xà lách xoong trên nền đất lúa 3 vụ; Thử nghiệm mô hình trồng măng tây xanh tại vùng chuyên canh rau màu xã Bình Thạnh; Mô hình nuôi gà quý phi; Mô hình trồng nấm rơm dạng trụ.

Responsive image
 

Ngoài ra, huyện cũng đã có cơ chế, chính sách khuyến khích các chủ trang trại, hộ nông dân đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô lớn gắn với đầu ra ổn định. Hầu hết các mô hình chăn nuôi, mô hình phát triển sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trên địa bàn huyện đã và đang phát huy hiệu quả, có khả năng nhân rộng, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và hình thành các vùng sản xuất, chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa. Tiêu biểu đi đầu trong phát triển nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế cao phải kể đến mô hình sản xuất hoa giống và hoa chậu trong nhà lưới có mái lợp platic của hộ nông dân Phan Minh mẫn ngụ thị trấn An Châu, với diện tích hơn 2 hecta, vườn hoa của ông Phan Minh Mẫn chuyên sản xuất hoa giống bán quanh năm và cho ra thị trường từ 15 ngàn đến 20 ngàn giỏ phục vụ dịp Tết nguyên đán với hơn 20 chủng loại hoa.

Responsive image
 

Việc ứng dụng KH&CN trong sản xuất nông nghiệp góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức cũng như trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong đó, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đã có tác dụng tích cực trong việc nâng cao hiểu biết và nhận thức, ý thức của nhân dân về xây dựng nông thôn mới, thể hiện qua việc nhân dân tích cực đóng góp công sức thực hiện các chương trình phát triển kinh tế trong nông thôn; xây dựng giao thông, kiên cố hóa kênh mương, hiến đất xây dựng đường giao thông nội đồng. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, các tiềm năng thế mạnh cơ bản được khai thác, thị trường được mở rộng; các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển, tạo động lực mới cho kinh tế - xã hội. Trên địa bàn huyện đã và đang hình thành các vùng sản xuất tập trung mang lại hiệu quả cao.

Xác định phát triển nông nghiệp là nền tảng, trong thời gian qua huyện đã chủ động ứng dụng những tiến bộ khoa học – công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và vận động người nông dân thực hiện chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa màu và cây ăn trái đạt hiệu quả kinh tế cao. Ông Lê Phước Dũng – Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: “Huyện xác định thế mạnh là nông nghiệp, trong đó cây lúa chiếm vai trò chủ lực. Hiện nay đang khuyến khích nông dân chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái và rau màu. Ngoài xã Bình Thạnh là vùng chuyên canh rau màu thì các xã còn lại trên địa bàn huyện cũng bắt đầu chuyển dịch sang cây ăn trái, rau màu. Phát triển các mô hình nuôi cá, lươn bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao”.

Responsive image
 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện còn gặp khó khăn do việc nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao KH&CN vào sản xuất và đời sống được triển khai tương đối nhưng còn phân tán, hiệu quả chưa cao, chưa có nhiều công trình mang tính đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Các doanh nghiệp, cơ sở và người nông dân còn chậm trong việc ứng dụng các tiến bộ về kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng xuất chất lượng, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Để tiếp tục phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất ứng dụng tiến bộ KH&CN thời gian tới, ngoài việc khuyến khích người dân thực hiện cơ giới hóa, ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất rất cần sự hỗ trợ của các doanh nghiệp trong việc cùng tổ chức, nghiên cứu và ứng dụng KH&CN vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để nông dân mạnh dạn thay đổi tập quán canh tác, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, các ngành có liên quan cần quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho công tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng KH&CN, tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản trong chuỗi sản xuất, nhất là công nghệ giống, quy trình sản xuất và chế biến, tiêu thụ. Chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới, cải tiến công nghệ và đẩy mạnh các hình thức sản xuất theo chuỗi, theo hướng liên kết giữa các tổ chức và nông dân để nâng cao hiệu quả sản xuất, năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đưa nền nông nghiệp huyện Châu Thành phát triển bền vững và hiệu quả.

Đoàn Quý