An Hòa Tuyên dương Nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi lần VIII giai đoạn 2016 - 2019
Ngày 20 – 6, Hội Nông dân xã An Hòa tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân dân sản xuất – kinh doanh giỏi, lần thứ VIII, giai đoạn 2016 - 2019. Đồng chí Khưu Hoàng Thông – Chủ tịch Hội Nông dân Huyện; đồng chí Huỳnh Thị Lệ Quyên – phó Bí thư Đảng ủy xã An Hòa và hơn 70 đại biểu về tham dự.

Responsive image

 Sau 3 năm tích cực triển khai thực hiện, phong trào thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi đã đạt được những kết quả đáng kể, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kết quả sau 3 năm, toàn xã có 2995 nông dân được công nhận đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tăng 1067 so với cùng kỳ, trong đó, cấp tỉnh 220 cá nhân và 2 tập thể giỏi, cấp huyện 275 nông dân, cấp xã 2500 nông dân. Từ phong trào cũng đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp có hiệu quả như: mô hình sản xuất lúa giống, thu mua nông sản, trồng nấm bào ngư, chăn nuôi ếch, mô hình trồng xoài 3 màu nhỏ giọt, nuôi rắn hổ hèo…bên cạnh đó, Hội Nông dân xã phối hợp cùng mặt trận, đoàn thể xã đẩy mạnh phong trào đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội như: xây dựng quỹ vì người nghèo, nâng cấp sửa chữa các tuyến lộ giao thông, cất nhà đại đoàn kết cho dân nghèo…với số tiền trên 1 tỷ đồng, qua đó, góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Responsive image

 Nhân dịp này, Hội Nông dân xã An Hòa đã trao giấy khen cho 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi thời gian qua./.

 Trần Ngân.