Chúc mừng năm mới 2019!!!
Châu Thành họp xét duyệt các đề án mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Ngày 10-4-2018, Hội đồng Xét duyệt đề cương chi tiết mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Châu Thành tiếp tục tổ chức họp xét duyệt các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Responsive image
 

Đồng chí Cù Minh Trọng, phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt đề cương các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chủ trì cuộc họp; cùng với các thành viên của Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các chủ nhiệm mô hình đã đến tham dự.

Trong buổi sáng, Hội đồng đã xét duyệt 5 đề tài bao gồm: nhân rộng mô hình trồng cây dưa leo tưới nhỏ giọt kết hợp nuôi ong thụ phấn trong nhà lưới xã Bình Hòa; Sản xuất nấm bào ngư trắng với mô hình trang trại và tận dụng phế phẩm sau khi trồng nấm để ủ phân trồng hoa kiểng tại xã Bình Hòa; Mô hình trồng nấm linh chi khép kín từ khâu sản xuất giống gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và tạo tiền đề hướng tới xây dựng kênh phân phối sản phẩm xã Bình Hòa; Mô hình tưới nước nhỏ giọt trên cây bưởi tại xã Vĩnh Nhuận; Mô hình ứng dụng nghệ lọc (màng lọc UF 4040 - than hoạt tính) xử lý nước trong nuôi lươn thương phẩm không bùn ở xã Vĩnh Nhuận.

Hội đồng đã xem xét đóng góp vào nội dung đề tài, vấn đề kinh phí cho phù hợp  để các chủ nhiệm hoàn thiện các mô hình. Sau khi xem xét các đề tài trên đều được thông qua. Qua hai ngày làm việc ngày 9 và 10/04/2018, Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Châu Thành đã xét duyệt 9 mô hình. Trong thời gian tới các mô hình này sẽ khẩn trương triển khai, nếu các mô hình đem lại hiệu quả khả quan sẽ mở ra hướng đi mới cho nông dân huyện nhà, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp,  thu nhập cho nông dân, phát triển kinh tế huyện ngày càng vững mạnh./

Bích Thủy