Xã Hòa Bình Thạnh với kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội xã Hòa Bình Thạnh, đã tập trung lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế tại địa phương.

Responsive image
 

       Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Hòa Bình Thạnh đã thực hiện tốt công tác triển khai sâu rộng từ trong nội bộ Đảng cho các hội viên đoàn thể quần chúng nhân dân với nhiều hình thức phù hợp từng đối tượng như: tổ chức hội nghị tuyên truyền gắn với chuyên đề, lồng ghép vào các buổi tuyên truyền tại địa bàn dân cư; tổ chức hội nghị trực tuyến nghe Giáo sư Hoàng Chí Bảo thông tin về di chúc của Bác; tăng cường tuyên truyền bằng pano, khẩu hiệu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo cho các ngành chuyên môn, đài truyền thanh xã tăng cường viết tin, bài; tổ chức hội thi hái hoa dân chủ, đồng thời giới thiệu biểu dương những mô hình mới, cách làm hay, tấm gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên hệ thống truyền thanh xã, huyện; Các trường học tổ chức cho các em học sinh kể chuyện về Bác trong các buổi chào cờ hay sinh hoạt chủ điểm,... Qua đó, đã tạo được chuyển biến tích cực về tinh thần, trách nhiệm phong cách làm việc gần dân, trọng dân, vì dân của nhiều cán bộ Đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt, góp phần tích cực vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh tạo động lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn xã.

       Theo đó, hàng năm Ban thường vụ Đảng ủy xã Hòa Bình Thạnh, xây dựng Nghị quyết, Kế hoạch, phân công từng Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng các ngành đoàn thể phụ trách, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và bám sát địa bàn ấp, nhằm giúp các ấp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, để nắm tâm tư nguyện vọng của cán bộ và nhân dân về việc học tập và làm theo gương Bác. Trong đó, đảm bảo mỗi đơn vị được kiểm tra giám sát ít nhất là 2 lần trong năm, qua kiểm tra các đơn vị khắc phục ngay những thiếu sót hạn chế, thực hiện tốt hơn trong nhiệm vụ công tác được giao.

Responsive image
 

      Để việc học tập thiết thực thường xuyên, Đảng ủy xã Hòa Bình Thạnh đã trang bị cho mỗi cán bộ từ 3 đến 5 cuốn tài liệu chuyên đề về học tập và đầu tư trên 160 đầu sách cho cán bộ Đảng viên nghiên cứu học tập. Bên cạnh, Đảng ủy xã còn tổ chức triển khai quán triệt cho tất cả cán bộ đảng viên trong chi bộ nắm rõ về mục đích ý nghĩa nội dung chuyên đề. Trong các buổi họp định kỳ hàng tháng tại các chi bộ trực thuộc đều thông tin giáo dục chính trị tư tưởng, phân công Đảng viên chi bộ kể một mẩu chuyện về Bác, có thảo luận rút ra ý nghĩa về mẫu chuyện để từng Đảng viên phấn đấu học tập và làm theo. Cùng với việc học tập quán triệt chuyên đề các chi bộ, cơ quan, đơn vị đã tổ chức thảo luận và hướng dẫn cho đảng viên, cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên đăng ký nội dung làm theo gắn với chức trách nhiệm vụ được giao và xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên, công chức, viên chức hàng năm.

       Kết quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và thực hiện Di chúc của Bác, đã tạo được nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Qua đó, cán bộ Đảng viên và nhân dân có sự chuyển biến tích cực hơn trong nhận thức, thể hiện qua phong trào: đền ơn đáp nghĩa; xóa đói giảm nghèo; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới; toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; thanh niên lập, thân lập nghiệp; trường học thân thiện, học sinh tích cực; đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế... Tính nêu gương của từng cán bộ ngày càng rõ hơn trong việc học tập Bác đức tính cần kiệm liêm, chính chí công vô tư; về tấm lòng chân, thiện, mỹ; giữ gìn sức khỏe để xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa; chăm lo cho các em thiếu nhi; quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường; gương mẫu của người đứng đầu, về biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; giữ gìn tinh thần đoàn kết trong nội bộ.... Với những việc làm thiết thực đó, hàng năm xã đạt những kết quả trong các công trình, phần việc như năm 2016 vận động trong cán bộ, Đảng viên và mạnh thường quân trên địa bàn xã đóng góp kinh phí xây dựng cầu Vàm Kinh ấp Hòa Hưng với tổng số tiền trên 534.000.000₫, vận động nhân dân đóng góp quỹ vì người nghèo xã hội từ thiện với số tiền trên 700 triệu đồng; Năm 2017, vận động cán bộ, Đảng viên và mạnh thường quân đóng góp quỹ khuyến học và trên 220 phần quà, chăm lo cho hộ nghèo vui Xuân đón Tết Nguyên Đán 2018 với tổng số tiền trên 568.000.000₫; Năm 2018, vận động cán bộ, Đảng viên và mạnh thường quân đóng góp kinh phí xây dựng cầu ngang ủy ban nhân dân xã số tiền trên 650.000.000₫, vận động đèn đường tuyến Mương Trâu với số tiền 50 triệu đồng, tuyến Trà Gầm- Cả Nha số tiền 30.000.000₫. Từ đầu năm 2019 đến nay xã sửa chữa mới hoàn chỉnh 17 cổng rào, 12 camera an ninh trật tự trên địa bàn xã. Ngoài ra, xây dựng hồ bơi cho thiếu nhi tại khu vực chợ Hòa Thạnh trị giá 50 triệu đồng; làm điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi ở phía trước Trường Trung học Cơ sở Hòa Bình Thạnh trị giá 20 triệu đồng; Thực hiện trồng hoa trên các tuyến đường chính, nhằm tạo vẻ mỹ quan nông thôn và làm hàng rào, cột cờ đoạn đường thanh niên gắn với việc xây dựng nông thôn mới tại ấp Hòa Hưng, với chiều dài 300m; trang bị 300 thùng chứa rác sinh hoạt đặt trên các tuyến lộ chính và vận động mỗi người dân có ý thức không xả rác bừa bãi, giữ gìn môi trường xanh -sạch -đẹp.

           Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, cấp Đảng ủy xã Hòa Bình Thạnh tiếp tục tăng cường nhiều giải pháp nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ,  Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, đưa vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng năm; Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong tự phê bình và phê bình; Nêu gương của người đứng đầu trong tự phê bình và phê bình; Xây dựng tiêu chuẩn, chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường nâng cao chất lượng tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  gương người tốt việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội./.

Ngọc Hân