Chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)
Châu Thành đến năm 2020 có 117 cầu giao thông nông thôn chưa đạt chuẩn trên địa bàn huyện được xóa bỏ
Ngày 16-6-2017, ông Phan Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện đã có buổi làm việc với UBND các xã, thị trấn và các ngành chuyên môn về kế hoạch thực hiện nâng chất, xây dựng cầu giao thông nông thôn trên địa bàn huyện.

Responsive image
 

Theo thống kê, trên địa bàn toàn huyện hiện có 284 cây cầu, trong đó đường huyện hiện có 176 cây, đường xã có 52 cây, đường ấp nội đồng có 56 cây. Theo đánh giá hiện trạng của cơ quan chuyên môn, tổng số cây cầu đạt chuẩn là 36 cây, tất cả đều thuộc tuyến đường huyện, hiện còn 248 cây cầu chưa đạt chuẩn. Theo kế hoạch, giai đoạn 2016-2020 sẽ tập trung xây dựng 60 cây cầu giao thông nông thôn chưa đạt chuẩn (Trong đó xây dựng mới 47 cây và nâng cấp, sửa chữa 13 cây) và dự kiến xây dựng cống thay thế 57 cây cầu. Giai đoạn sau 2020 tiếp tục từng bước đầu tư xây dựng 131 cây cầu giao thông nông thôn chưa đạt chuẩn còn lại.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phan Văn Cường đề nghị các ngành chuyên môn và các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê hiện trạng cầu giao thông nông thôn để thống nhất kế hoạch đầu tư chung trên địa bàn toàn huyện đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó cần ưu tiên đáp ứng nhu cầu chung, theo đa số và từ nguồn xã hội hóa; Ưu tiên đối với nhu cầu cấp thiết và các địa phương xây dựng chuẩn xã nông thôn mới theo lộ trình, nghị quyết đề ra.

Thanh Bạch