Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Dân số- kế hoạch hóa gia đình huyện Châu Thành một năm nhìn lại
Năm 2017 công tác dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện Châu Thành tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ.

 

Đạt kết quả đó, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo của ngành cấp trên, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ phụ trách dân số- Kế hoạch hóa gia đình, qua đó đã góp phần hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2017.

Trong năm, các ngành chuyên môn, các cộng tác viên trên 13 xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ, nhiệt tình đồng lòng nên các hoạt động dân số- Kế hoạch hóa gia đình trong năm đạt hiệu quả, tỷ số giới tính khi sinh 106,13 trẻ em nam/100 trẻ em là nữ, theo đó đã giảm 0,26% so với cùng kỳ năm 2016. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 6,56%, so với cùng kỳ năm 206 đã giảm 0,21%.

Trung tâm dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện đã phối hợp với các tuyến trạm xã, thị trấn truyền thông lòng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, Kế hoạch hóa gia đình; sàng lọc trước sinh và sau sinh, qua đó đã vận động 1.290/1.200 chị khám phụ khoa, đạt 108%, 965/948 chị đặt vòng tránh thai, đạt trên 102 theo kế hoạch, 28/25 chị, thực hiện triệt sản, đạt trên 112%  theo kế hoạch, 22/23 chị thực hiện cấy tránh thai, đạt 96% theo kế hoạch,  9.789/5.400 chị sử dụng thuốc uống tránh thai đạt 181% kế hoạch, 1.339/792 chị dùng thuốc tiêm tránh thai, đạt 169%.

Ngoài ra, Trung tâm phối hợp với các ngành đoàn thể huyện, xã, thị trấn, tổ chức tốt các hoạt động truyền thông lồng ghép vào các buổi họp tổ, họp nhóm, câu lạc bộ... Qua đó đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, thái độ, hành vi của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh, tuyên truyền vận động cộng đồng thực hiện các đề án: sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, triển khai mô hình khám sức khỏe và tư vấn tiền hôn nhân, truyền thông hướng tới các đối tượng khó tiếp cận là người lao động di cư tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung. Đồng thời, tổ chức các buổi giao lưu, nói chuyện chuyên đề về các chủ trương, chính sách và kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản, Kế hoạch hóa gia đình. Theo đó, tại các điểm tư vấn, đã vận động 833 bà mẹ được sàng lọc trước sinh và 516 trẻ em được sàng lọc sau sinh, đạt 118%  so với chỉ tiêu đề ra.

Song song đó, Trung tâm còn phối hợp các cấp chính quyền địa phương tổ chức thành lập 13 Câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên, trong có 560 thành viên tham gia và duy trì 13 Câu lạc bộ tiền hôn nhân, có 620 thành viên tham gia, tổ chức khám sức khỏe cho 914 đối tượng chuẩn bị kết hôn, đạt 102,56% kế hoạch năm. Năm 2017 số trẻ sinh ra là 2.622 trẻ, trong đó số trẻ em nam là: 1.350 và số trẻ em nữ là 1.272, tỷ số giới tính khi sinh là 106,13 nam/100 nữ, đạt kế hoạch tỉnh giao.

Với kết quả đã đạt được, ngành dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện vẫn còn khó khăn trong công tác dân số, do mạng lưới cộng tác viên ở xã, thị trấn vẫn còn biến động, cộng tác viên ở các tuyến trạm không ổ định, thay đổi thường xuyên nên ảnh hưởng đến việc quản lý địa bàn và theo dõi đối tượng thực hiện các biện pháp tránh thai tại địa phương còn bất cập. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có chiều hướng tăng, do điều kiện kinh tế khá lên nên một số người dân muốn sinh thêm con thứ 3.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn huyện, Trung tâm dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Châu Thành, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu dân số và phân bổ dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục phối hợp Trung tâm Y tế huyện để thực hiện tốt các chỉ tiêu sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại lâm sàng và tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai tại các địa bàn cho đối tượng có điều kiện tự mua, từng bước chuyển dần từ cấp miễn phí sang tiếp thị xã hội. Duy trì các hoạt động truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi, viết tin bài  phát trên Đài Truyền thanh xã, thị trấn; nâng cao hiệu quả các hoạt động truyền thông trực tiếp của cộng tác viên.

Tổ chức chiến dịch tăng cường tuyên tuyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản tại các xã thuộc vùng khó khăn, vùng có mức sinh cao, vùng đồng bào dân tộc. Mở lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên xã, thị trấn và cập nhật kiến thức tin học, kiến thức về sức khỏe sinh sản và  Kế hoạch hóa gia đình và bảng kiểm thuốc viên thánh thai, quản lý cấp phát phương tiện tránh thai cho cán bộ chuyên trách và cộng tác viên. Tăng cường công tác quản lý, giám sát việc tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, tập huấn kỹ năng tuyên truyền vận động, truyền thông giáo dục cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên cơ sở. Với mục tiêu chung, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân./.

Ngọc Hân