Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! --- Thông báo : Phiên bản mới
Châu Thành phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
Trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Châu Thành được giữ vững, ổn định. Tuy nhiên, từng lúc, từng nơi vẫn nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm. Trước tình hình đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện Châu Thành đã làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ổn định phát tiển kinh tế xã hội của địa phương.

Responsive image
 

Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện, trong năm 2020 Công an huyện Châu Thành đã tổ chức 257 cuộc tuyên truyền có 11.225 lượt cán bộ, công nhân viên chức và quần chúng nhân dân tham dự. Ngoài ra phối hợp với Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh huyện và Đài truyền thanh xã, thị trấn phát thanh 756 lượt, khoảng 189 giờ. Phát ra 1.159 phiếu tố giác tội phạm, thu vào 776 phiếu, có giá trị 67 phiếu, cung cấp 63 nguồn tin, giúp lực lượng công an bắt 11 vụ, 34 đối tượng. Quần chúng trực tiếp tố giác và tham gia truy bắt 05 vụ liên quan 07 đối tượng, trong đó trộm 03 vụ 03 đối tượng, cướp giật tài sản 01 vụ và 02 đối tượng...

Responsive image
 

Song song đó, vận động nhân dân cung cấp 251 nguồn tin có liên quan đến hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội, có 219 tin có giá trị ( kể cả tin qua phiếu tố giác tội phạm), giúp lực lượng công an đấu tranh làm rõ 128 vụ, bắt xử lý 622 tên. Trong đó, phạm pháp hình sự xảy ra 03 vụ liên quan 04 đối tượng, đã đấu tranh làm rõ 03/03 vụ, tỷ lệ 100%, bắt 03 đối tượng, cho gia đình bảo lãnh 01 đối tượng. Tệ nạn xã hội triệt xóa 113 vụ, liên quan 598 tên. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu trong phát hiện và truy bắt tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện Châu Thành trong thời gian qua, điển hình như ông Dương Văn Đoàn, sinh năm 1956 nhân dân ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa và ông Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1987, đội trưởng đội dân phòng xã Bình Hòa đã tích cực mật phục và cùng lực lượng công an xã bắt giữ đối tượng trộm 05 cây mai vàng tại ấp Phú An 2, xã Bình Hòa....

Responsive image
 

Chính vì vậy, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Châu Thành đã được các cấp ủy đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm, trong đó đã chú trọng đến các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, khu công nghiệp, khu vực giáp ranh. Công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được triển khai thực hiện ngày càng đa dạng, phong phú thông qua các hội nghị, các buổi họp dân, trao đổi, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề.., tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh các cấp, pano, khẩu hiệu, áp phích, các phương tiện thông tin đại chúng… Hàng năm đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền về phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thu hút đông đảo người dân tham gia.

Responsive image
 

Nhờ nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từng bước phát triển góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và tình hình tai nạn giao thông. Vai trò nòng cốt của lực lượng Công an tiếp tục được khẳng định rõ hơn với việc chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới về nội dung, hình thức công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong từng điểm. Qua đó đã tạo chuyển biến và khí thế trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, hình thành thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, giúp cho người dân nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ ANTT, từng bước hạn chế nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật và chủ động ngăn ngừa, xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT ngày từ cơ sở, không để tồn đọng kéo dài.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vẫn còn tồn tại một số hạn chế như công tác tổ chức hội nghị công an lắng nghe ý kiến nhân dân chưa huy động được đông đảo quần chúng nhân dân tham dự và trong buổi hội nghị còn ít ý kiến đóng góp đối với lực lượng công an xã, thị trấn; Hoạt động của các tổ chức quần chúng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở như tổ tự quản, đội dân phòng mang lại hiệu quả chưa cao...

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huyện Châu Thành sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thông qua vai trò nòng cốt của lực lượng Công an. Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, hệ thống pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị Quyết liên tịch, chương trình quy chế phối hợp đã ký kết và nâng cao chất lượng hoạt động giữ lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an các xã, thị trấn trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở và công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự ở các địa bàn giáp ranh. Tăng cường củng cố, xây dựng lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố đủ số lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Cùng với, đầy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức các đợt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Qua đó, làm tiền đề thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn phát triển bền vững, thực sự là mạng lưới trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Châu Thành phát triển trong thời gian tới../.

Minh Thiện