Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Châu Thành sơ kết thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân
Ngày 09-10-2020, Ban Chỉ đạo 896 huyện Châu Thành về thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư, tổ chức sơ kết thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân trên địa bàn.

Responsive image
 

Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Lê Phước Dũng- Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban chỉ đạo 896 huyện Châu Thành cùng các thành viên Ban chỉ đạo 896 huyện và các xã, thị trấn tham dự.

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển triển khai dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân trên địa bàn trong thời gian tới. Theo đó, hiện nay trên địa bàn huyện Châu Thành có 53.210 hộ, với 229.156 nhân khẩu. Đã tiến hành thu thập được 181.962 phiếu đạt tỷ lệ 79,4%. Tổng số nhân khẩu thường trú chưa thu thập được là 47.194 nhân khẩu. Trong đó số nhân khẩu vắng mặt tại địa phương là 30.338 nhân khẩu, vắng mặt cả hộ là 6.252 hộ. Số nhân khẩu đã được cấp giấy chuyển hộ khẩu nhưng chưa xóa đăng ký thường trú là 2.391 nhân khẩu…

Responsive image
 

Cùng với đó, tại hội nghị Ban chỉ đạo 896 của huyện đã triển khai các nội dung về thực hiện dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân trên địa bàn với mục tiêu phấn đấu là đến ngày 01/07/2021 sẽ hoàn thành chỉ tiêu chung của cả nước đối với việc cấp tối thiểu 50 triệu thẻ căn cước công dân, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về dân cư.

Để đảm bảo công tác thu thập dữ liệu về dân cư đúng tiến độ, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Phước Dũng- Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban chỉ đạo 896 huyện Châu Thành, đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo 896 huyện và các xã phối hợp với các ngành có liên quan, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến từng hộ dân và nhân khẩu. Cùng với đó phải đảm bảo công tác thu thập dữ liệu về dân cư phải nghiêm túc chính xác. Ngoài ra, công an các xã, thị trấn phải tiến hành rà soát, xác minh đối chiếu sổ quản lý hộ khẩu, nhân khẩu so với số hộ, nhân khẩu thực tế đang cư trú tại địa phương, để làm căn cứ thu thập bổ sung thu thập mới…/.

Minh Thiện

Tin liên quan