Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Châu Thành tổ chức tập huấn nghiệp vụ thu thập cập nhật ghi chép thông tin cung cầu lao động năm 2020
Ngày 5-8-2020, tại UBND xã Cần Đăng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ thu thập, cập nhật ghi chép thông tin cung – cầu lao động năm 2020.

Responsive image
 

Ông Lâm Trung Toàn, Trưởng Phòng Thông tin Thị trường Lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Bà Tạ Thị Ngọc Thạch, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành và lãnh đạo các địa phương cùng đông đảo cán bộ điều tra viên của 13 xã, thị trấn tham gia tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các điều tra viên được hướng dẫn các nội dung hướng dẫn nghiệp vụ ghi chép thông tin ban đầu về lao động trong hộ gia đình; hướng dẫn nghiệp vụ về ghi chép thông tin biến động (thay đổi) của các thành viên trong gia đình. Đồng thời, các điều tra viên được tham gia thực hành ghi chép thông tin biến động thành viên trong hộ gia đình vào sổ cung - cầu lao động, lập danh sách vào mẫu biểu cập nhật thông tin thay đổi của các hộ gia đình. Qua tập huấn sẽ giúp các cán bộ điều tra viên các xã, thị trấn có nghiệp vụ cập nhật thông tin biến động về lao động, việc làm, tình trạng thất nghiệp, trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật…từ các hộ gia đình ở từng địa bàn, làm cơ sở cho Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành hoạch định kế hoạch chính sách lao động – việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn huyện.

Phước Thành

Tin liên quan