Châu Thành bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho đảng viên cơ sở năm 2018
Sáng ngày 05-11-2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Châu Thành tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho đảng viên cơ sở năm 2018.

Responsive image

Đồng chí Trương Thị Thu Hồng- Huyện ủy viên- Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, phát biểu tại buổi khai giảng

Đến dự có đồng chí Hồ Hữu Tài- UVBTV Huyện ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo huyện; Đồng chí Lê Thanh Hà- Huyện ủy viên- Phó Trưởng Ban Dân vận huyện; đồng chí Trương Thị Thu Hồng- Huyện ủy viên- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.
 
Trong thời gian 3 ngày, hơn 80 đảng viên ở cơ sở sẽ được cập nhật các kiến thức về Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ mới; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội; Xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay; Đảng cầm quyền và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sạch vững mạnh; Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do dân và vì dân; Một số vấn đề, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Responsive image

Các đảng viên cơ sở tham gia lớp cập nhật kiến thức lý luận chính trị

Với các kiến thức lý luận chính trị được cập nhật lần này sẽ  giúp cho cán bộ đảng viên ở cơ sở không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và năng lực công tác. Để từ đó, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới./.

Minh Thiện