Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát tại thị trấn An Châu
Sáng ngày 03-10-2019, Ban Pháp chế HĐND huyện do bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thị trấn An Châu về công tác triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở 9 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Phan Thành Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn, các đồng chí đại diện các ngành, đoàn thể và các ấp tiếp và làm việc với đoàn.

Responsive image
 

Tại đây đoàn giám sát đã nghe báo cáo về công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thị trấn và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm 2019. Thời gian qua, UBND thị trấn An Châu đã thực hiện nhiệm vụ tư pháp đạt được nhiều kết quả tích cực, tổ chức triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới cho các bộ công chức, ngành đoàn thể các ấp; tổ chức tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật cho đối tượng người dân tộc Khmer năm 2019 và tổ chức tuyên truyền pháp luật về công tác hòa giải ở cơ sở cho 56 thành viên tổ hòa giải trên địa bàn thị trấn. Cùng với đó, tuyên truyền gián tiếp trên hệ thống loa truyền thanh thị trấn 288 lần nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật hòa giải ở cơ sở, Luật an ninh mạng…

Trong 9 tháng đầu năm tổ hòa giải ở cơ sở tiếp nhận là 13 đơn, đưa ra hòa giải 13 đơn, kết qủa hòa giải thành 13 đơn đạt tỷ lệ 100%.

Responsive image
 

Kết luận buổi giám sát bà Nguyễn Thị Hải ghi nhận sự nỗ lực của lãnh đạo thị trấn và lực lượng làm công tác hòa giải ở cơ sở. Đồng thời, đề nghị UBND thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, kịp thời hướng dẫn hoàn thiện các hồ sơ hòa giải để thanh toán theo chế độ và tiếp tục tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hòa giải cho các thành viên tổ hòa giải cơ sở. Để từ đó ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn.

Minh Thiện

Tin liên quan