Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại dự án Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh
Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi khảo sát thực tế và làm việc với Sở Khoa học Công nghệ xem xét tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang.

Responsive image
 

Trung tâm Công nghệ sinh học địa điểm xây dựng tại xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, nhằm phục vụ chương trình mục tiêu của tỉnh, nghiên cứu phát triển, ứng dụng và thử nghiệm các công nghệ sinh học tiên tiến, các sản phẩm mới từ công nghệ sinh học (giống cây trồng, vật nuôi, chủng vi sinh vật). Đào tạo nguồn nhân lực sáng tạo và làm chủ về công nghệ, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sống và đáp ứng tốt các yêu cầu phát triển công nghệ sinh học của tỉnh và khu vực lân cận.

Quy mô đầu tư diện tích khu đất 36,87 ha (nhà điều hành và giới thiệu sản phẩm dịch vụ: Diện tích 2.380 m2; Nhà nghiên cứu thí nghiệm: Diện tích 2.912 m2; Khu thực hành: Diện tích 6.390 m2; Nhà nghỉ chuyên gia: Diện tích 423 m2. Ngoài ra còn các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống xử lý thải). Thời gian thực hiện đến hết năm 2018, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh.

Qua khảo sát nhận thấy, nguồn vốn được bố trí đầy đủ theo kế hoạch thực hiện dự án, không có nợ đọng trong xây dựng; chủ đầu tư thường xuyên phối hợp với các bên như Quản lý dự án, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát và Đơn vị thi công kịp thời xử lý trong quá trình thi công. Các bên liên quan có tích cực phối hợp cùng với chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình thi công xây dựng, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư. Mặt bằng thi công rộng, thuận lợi trong công việc tập kết vật tư và thiết bị thi công.

Responsive image
 

Tuy nhiên qua khảo sát nhận thấy, công trình thuộc loại ứng dụng công nghệ cao, có tính chất phức tạp, lần đầu tiên xây dựng ở địa phương nên trong quá trình thi công các bên có đề xuất điều chỉnh xử lý kỹ thuật trong thiết kế để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, sử dụng ổn định đáp ứng công năng sử dụng vận hành hiệu quả hơn.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Phan Thanh Tùng, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, trưởng đoàn khảo sát đánh giá những kết quả trong thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang.

Đồng thời ghi nhận các khó khăn của đơn vị để tiếp tục kiến nghị tháo gỡ góp phần sớm hoàn thành dự án Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang, đáp ứng với mục tiêu nhiệm vụ đề ra là phục vụ chương trình mục tiêu của tỉnh, nghiên cứu phát triển, ứng dụng và thử nghiệm các công nghệ sinh học tiên tiến, các sản phẩm mới từ công nghệ sinh học; đào tạo nguồn nhân lực sáng tạo và làm chủ về công nghệ, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sống và đáp ứng tốt các yêu cầu phát triển công nghệ sinh học của tỉnh nhà./.

Nguyễn Hùng - Văn phòng HĐND tỉnh

Tin liên quan