Công an tỉnh An Giang tuyên truyền thực hiện Dự án 4 tại huyện Châu Thành
Sáng ngày 10 tháng 9 năm 2019, tại ấp Thạnh Hòa, xã Bình Thạnh, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành, UBND xã Bình Thạnh tổ chức tuyên truyền thực hiện Dự án 4 “ Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người” năm 2019 cho 60 bà con nhân dân trên địa bàn xã.

Responsive image
 

Tại buổi tuyên truyền, Đại diện công an tỉnh An Giang đã phổ biến, triển khai Luật trẻ em, Luật phòng, chống mua bán người, Luật phòng, chống bạo lực gia đình; cung cấp thông tin về các hành vi, phương thức, thủ đoạn của tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và tội phạm mua bán người. Đồng thời, vận động người dân tích cực phòng ngừa, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm và quản lý chăm sóc con em tránh nguy cơ xâm hại tình dục và bị mua bán, Nâng cao ý thức phòng ngừa, trách nhiệm trong quản lý, giáo dục, quản lý con em mình trong gia đình tránh bị xâm hại, bị mua bán và vi phạm pháp luật.

Responsive image
 

Thông qua buổi tuyên truyền, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh, tố giác hành vi xâm phạm trẻ em, trẻ em vi phạm pháp luật bạo lực gia đình, mua bán người.

Doãn Hiếu