Châu Thành phát triển mới 180 cơ sở trong năm 2018
Năm 2018, huyện Châu Thành đã triển khai nhiều hoạt động, chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở như tổ chức họp mặt doanh nghiệp đầu năm; Trong đó, huyện đã kiểm tra, xét duyệt đề án hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở thay đổi máy móc, thiết bị hiện đại để tăng khả năng sản xuất và cạnh tranh cho 10 doanh nghiệp, cơ sở, trong đó có 04 đề án xin tỉnh hỗ trợ máy móc thiết bị từ nguồn chương trình khuyến công của tỉnh và 06 đề án từ nguồn khuyến công của huyện.

Responsive image

Cơ sở ươm giống, trồng hoa trong nhà lưới

Cũng chính nhờ làm tốt công tác mời gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp cho nên số cơ sở mở mới năm sau luôn cao hơn năm trước, năm 2018, toàn huyện đã mở mới 180 cơ sở, 1.026 lao động với số vốn 23,546 tỷ đồng. Hiện toàn huyện có 8.242 cơ sở, 13.398 lao động, vốn 406,903 tỷ đồng.  Từ sự phát triển của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn góp phần thúc đẩy hoạt động mua bán hàng hóa trên thị trường diễn ra nhộn nhịp với nguồn cung hàng hóa dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng của người dân trong và ngoài huyện.

Trong năm 2019, các ngành các cấp huyện Châu Thành quyết tâm và hành động hết sức để góp phần tạo lập môi trường sản xuất kinh doanh, môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi và bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh làm ăn ngày càng hiệu quả và lâu dài trên địa bàn huyện Châu Thành. Theo đó, huyện sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tập trung thực hiện tốt các thủ tục hành chính một số lĩnh vực còn vướng mắc như đất đai, xây dựng, lao động.

Tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hoạt động tổ hỗ trợ doanh nghiệp để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và cơ sở trên địa bàn. Song song đó, Huyện cũng đề nghị các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp tục chấp hành tốt các quy định của pháp luật./.

Minh Thiện