Lễ ký kết hợp tác 3 bên giai đoạn 2018- 2022 của Sở khoa học công nghệ- Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành- Trường Đại học Cần Thơ
Ngày 18 tháng 5 năm 2018, tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành diễn ra lễ ký kết hợp tác 3 bên giai đoạn 2018-2022 giữa Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang- Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành- Trường đại học Cần Thơ.

Responsive image
 

Tham dự lễ ký kết có Giáo Sư, Tiến sĩ Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ; Đồng chí Trương Kiến Thọ,  phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang; đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành; Đồng chí Phan Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Theo thỏa thuận được ký kết, Sở Khoa học Công nghệ -Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành -Trường Đại học Cần Thơ thống nhất 5 nội dung hợp tác: đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực  đáp ứng nhu cầu khai thác hiệu quả tiềm năng,  góp phần phát triển kinh tế- xã hội -môi trường của huyện Châu Thành; hoạt động tập huấn,  huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao tay nghề,  nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ cho tổ chức,  cá nhân,  doanh nghiệp trên địa bàn huyện thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Chuyển giao,  ứng dụng kết quả đề tài,  dự án phù hợp với điều kiện thực tế hỗ trợ thủ tục và hiệu quả cho các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của huyện; Hoạt động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học- công nghệ mang tính thực nghiệm ứng dụng cao khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của huyện; Hỗ trợ thúc đẩy Châu Thành từng bước trở thành huyện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Theo đó, trường Đại học Cần Thơ hỗ trợ đào tạo thạc sĩ,  tiến sĩ; tập huấn  cho cán bộ kỹ thuật,  doanh nghiệp,  cơ sở sản xuất… chuyển giao đề tài dự án nghiên cứu,  thực nghiệm cho huyện Châu Thành. Sở khoa học công nghệ hỗ trợ huyện thực hiện ít nhất một dự án tập huấn kỹ thuật ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; đào tạo bồi dưỡng kỹ năng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ ươm tạo phát triển cung cấp dịch vụ Cơ sở vật chất- kỹ thuật… cho huyện.

Responsive image
 

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, đồng chí Phan Văn Cường đánh giá cao sự hợp tác của ba bên, đồng thời hy vọng trong thời gian tới kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành có những bước phát triển tích cực với sự hỗ trợ từ phía Trường Đại học Cần Thơ và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang. /.

Bích Thủy

 

Tin liên quan