Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Vĩnh Bình xuống giống 100% diện tích lúa hè thu
Tính đến ngày 14-5-2018, bà con nông dân xã Vĩnh Bình đã xuống giống dứt điểm vụ lúa hè thu với diện tích 3.605 hecta. Trong vụ mùa này bà con nông dân sử dụng chủ yếu các loại giống lúa cứng cây, kháng sâu bệnh, hạn chế đổ ngã khi mưa bão như: OM5451, OM6976, đài thơm, trong đó, giống OM5451 chiếm 80% diện tích.

Responsive image
 

Để công tác sản xuất vụ hè thu đạt được kế hoạch đề ra Ông Đỗ Hồng Nghi - Chủ tịch Hội nông dân xã Vĩnh Bình cho biết một số giải pháp được ngành nông nghiệp địa phương thực hiện như: “Hội Nông dân xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bà con nông dân làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng. Bên cạnh đó, Hội còn vận động bà con nông dân chọn những loại giống lúa chất lượng cao, cứng cây, kháng sâu bệnh. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với ngành nông nghiệp và các công ty tổ chức tập huấn chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật như chương trình 1 phải 5 giảm để bà con nông dân ấp dụng vào sản xuất, góp phần tăng lợi nhuận”.

Nhìn chung đến nay các trà lúa đã được 30 ngày tuổi, một số trà lúa xuất hiện dịch bệnh đạo ôn lá nhiễm với diện tích 35 hecta, tỷ lệ 1-3%, cấp độ 1-3, nhiễm nhẹ. Ngoài ra, trên các trà lúa cũng xuất hiện tình trạng chuột đồng và ốc bưu vàng căn phá phổ biến.

Vụ lúa hè thu là vụ lúa thứ 2 trong năm, thời tiết diễn biến phức tạp mưa bão nhiều, do vậy ngoài việc sử dụng các loại giống cứng cây, hạn chế đổ ngã bà con nông dân cần thực hiện tốt các biện pháp như: bón phân cân đối, chủ động khai thông các cống rảnh, thông hào thoát nước để điều tiết dòng nước trong ruộng lúa tránh đổ ngã. Tăng cường công tác thăm đồng kiểm tra tình hình dịch bệnh để có hướng xử lý kịp thời để đảm bảo năng suất cũng như sản lượng vụ hè thu năm 2018.

Minh Tân