Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp thành viên Ủy ban đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019
Chiều ngày 10 – 6, đ/c Phan Văn Cường – phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi họp thành viên ủy ban nhân dân huyện để lấy ý kiến đóng góp và kiến nghị của các ngành vào Dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiện vụ 6 tháng cuối năm 2019 của UBND huyện, nhằm chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Huyện ủy và kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện. Đồng thời, đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề cương Báo cáo kinh tế - xã hội 05 năm, 2015 – 2020 phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện.

Responsive image
 

       Đa số các đại biểu tham dự hội nghị đều cơ bản thống nhất với bản dự thảo báo cáo của UBND huyện đã xây dựng. Phần lớn các ý kiến đều cho rằng đây là bản báo cáo đầy đủ, toàn diện; cơ quan tham mưu, soạn thảo văn bản đã bám sát tình hình thực tế của địa phương xây dựng báo cáo chi tiết, nghiêm túc. Tuy nhiên, trong báo cáo, một số chỉ tiêu của huyện đạt kết quả tốt nhưng chưa được đề cập trong báo cáo. Bên cạnh đó, dự thảo báo cáo cần lược bớt những mục trùng nhau, từ ngữ cần chặt chẽ, logic hơn, số liệu cần rõ ràng, thống nhất và có sự so sánh giữa các đầu công việc với chỉ tiêu đề ra trong năm và so với cùng kỳ năm trước.

        Tại hội nghị, với tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm, các ngành chuyên môn đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp từng lĩnh vực cùa ngành mình để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ nhằm thực hiện hoàn thành các đầu công việc còn lại đến cuối năm.

Responsive image
 

        Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương tinh thần tích cực tham gia đóng góp ý kiến của các ngành chuyên môn, đồng thời ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của các ngành tham dự hội nghị. Qua đó, đồng chí yêu cầu bộ phận chuyên môn tổng hợp đầy đủ các ý kiến để chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo báo cáo bảo đảm tính chính xác, khả thi nhằm chuẩn bị tốt cho Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Huyện ủy và kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện sắp tới.

Trúc Phương

Tin liên quan