Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Châu Thành khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm tình hình dịch hại
Hiện nay, huyện Châu Thành đã xuống giống vụ Đông Xuân 28.008.04 ha, đạt 100% kế hoạch. Nông dân chủ yếu sử dụng các giống lúa như: OM 4218, IR 50404, Jasmine 85, OM 2514, OM 5451, OM 6976, Nàng Hoa 9. Hiện các trà lúa đang trong giai đoạn mạ, cây lúa phát triển tốt, ít sâu bệnh.

Phát thanh viên: Ánh Thư

Responsive image
 

Tình hình thời tiết hiện nay là điều kiện tốt cho một số đối tượng dịch hại xuất hiện và cắn phá. Trong đầu vụ Đông Xuân, bà con nên chú ý một số đối tượng gây hại rầy nâu, sâu cuốn lá, ốc bưu vàng, đạo ôn…

Responsive image
 

 Để đảm bảo tình hình sản xuất lúa vụ Đông Xuân đạt năng suất cao, ngành chuyên môn huyện khuyến cáo bà con nông dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm tình hình dịch hại, có biện pháp phòng trừ hiệu quả. Bên cạnh đó, bà con cần tăng cường thực hiện giải pháp kỹ thuật nhằm giảm giá thành sản xuất như “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”, phun thuốc theo nguyên tắc “4 đúng”, quản lý dịch hại tổng hợp nhằm tăng hiệu quả kinh tế, tăng năng suất trên đơn vị canh tác. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo và theo dõi tình hình diễn biến tình hình dịch bệnh để phòng trừ, xử lý kịp thời.

Minh Thiện