Châu Thành tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Sáng ngày 04-09-2019, huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020.

Đến dự  có đồng chí Nguyễn Sĩ Lâm- Giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh - Chánh văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang; Cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh; Đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy Châu Thành; Đồng chí Phan Văn Cường- Phó bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện- Trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Châu Thành cùng các đồng chí lãnh đạo ban ngành huyện và các xã thị trấn tham dự.

Responsive image
 

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Châu Thành, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, do xuất phát điểm về kinh tế-xã hội của huyện còn thấp, đời sống một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn…Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cùng với sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân. Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã được triển khai, thực hiện khá toàn diện và cơ bản đạt được mục tiêu đề ra.

Responsive image
 

Trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Châu Thành đã đạt những kết quả đáng ghi nhận, diện mạo nông thôn không ngừng thay đổi, cơ sở hạ tầng được đầu tư,  kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng nâng cao. Theo đó, sau gần 10 năm phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, Huyện đã huy động được hơn 2.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới ( Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 376 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 730 tỷ đồng, ngân sách huyện và xã hơn 860 tỷ đồng, người dân và cộng đồng đóng góp trên 70 tỷ đồng). Tính đến tháng 6 năm 2019, trên địa bàn huyện Châu Thành có 04/12 xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang công nhận xã đạt chuẩn “xã nông thôn mới”, tăng 04 xã so với năm 2011 và tăng 03 xã so với năm 2015.

Responsive image
 

Hiện tại Huyện cũng có văn bản đề nghị Tỉnh công nhận thêm xã An Hòa đạt chuẩn xã nông thôn mới” trong năm 2019 khi xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, riêng các xã còn lại trên địa bàn huyện bình quân mỗi xã đạt 14/19 tiêu chí; 41/49 chỉ tiêu. Không có xã nào đạt dưới 10 tiêu chí. Ngoài ra, 100% tỷ lệ Km đường nông thôn phục vụ dân sinh được cứng hóa, sạch, không lầy lội vào mùa mưa; tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt gần 100%; tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động đạt 96%;  thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tính đến cuối năm 2018 đạt 41,64 triệu đồng/năm; tăng 23,85 triệu đồng (tương đương tăng 134,06%) so năm 2010 (2010: 17,79 triệu đồng/năm)….

Responsive image
 

Với những kết quả đạt được qua chặn đường 10 năm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, là cả quá trình tập trung nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng lòng nhất trí cao của người dân huyện Châu Thành, cùng góp sức thực hiện. Từ đó, tạo tiền đề quan trọng góp phần xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Responsive image
 

Để ghi nhận biểu dương những tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong 10 năm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, dịp này UBND huyện Châu Thành đã khen thưởng cho 40 tập thể và 107 cá nhân tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Châu Thành giai đoạn 2010 – 2020./.

Minh Thiện –Đoàn Quý

Tin liên quan