An Hòa kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn
Ngày 8-5-2019, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn Vệ sinh Thực phẩm xã An Hòa tổ chức đoàn xuống đường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Responsive image
 

Đoàn đã tiến hành kiểm tra 10 cơ sở, trong đó có 5 cơ sở sản xuất cơ sở kinh doanh thực phẩm, 5 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các điểm chợ  trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhất là các thực phẩm là rau, thịt và sản phẩm chế biến từ rau, thịt theo chủ đề của Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 là “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”.

Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở đều đảm bảo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở chưa đảm bảo yêu cầu về giấy khám sức khỏe, kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, thiếu trang bị như tạp dề, khẩu trang, găng tay … qua đó, đoàn cũng đã ghi nhận và nhắc nhở các cơ sở, kinh doanh dịch vụ ăn uống khắc phục những điểm thiếu sót, thông qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với rau, thịt là sản phẩm tiêu dùng hàng ngày. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về  bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn./.

Trần Ngân