Châu Thành chuẩn bị cho kỳ họp HĐND lần thứ 09, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Sáng ngày 14-5-2019, đồng chí Lê Phước Dũng – phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành chủ trì cuộc họp liên tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện và các cơ quan chuyên môn nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND huyện lần thứ 09, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự còn có đồng chí Phan Văn Cường – phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Responsive image
 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được triển khai và thảo luận dự thảo các kế hoạch tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 09, kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và dự kiến chương trình kỳ họp. Theo kế hoạch dự kiến, kỳ họp lần thứ 09 HĐND huyện sẽ tập trung các nội dung như đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách, việc thực hiện chi hỗ trợ sản xuất lúa nước theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Tình hình hoạt động của các ban HĐND và các cơ quan tòa án, viện kiểm sát nhân dân; Ủy ban MTTQVN huyện báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, các đại biểu tham gia chất vấn và trả lời chất vấn các ý kiến tổng hợp của cử tri… Dự kiến kỳ họp được tổ chức trong 2 ngày, 18 và 19-7-2019.

Responsive image
 

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Phước Dũng –đề nghị các ban HĐND và các cơ quan, đơn vị tham dự kỳ họp chuẩn bị tốt các nội dung trong kỳ họp; UBMTTQVN huyện tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, tổng hợp đầy đủ, chính xác các ý kiến kiến nghị của cử tri, các ngành tham gia tiếp xúc phải trả lời ý kiến đầy đủ, trách nhiệm; Các nội dung báo cáo tại kỳ họp cần đi sâu phân tích những nội dung trọng tâm, nêu thực trạng với số liệu cụ thể, phân tích rõ nguyên nhân, đề xuất chính sách, giải pháp khắc phục tồn tại; Tất cả báo cáo trình HĐND xem xét, ra Nghị quyết phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục quy định…

Thanh Bạch

Tin liên quan