Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ Cơ sở huyện Châu Thành làm việc tại Trường Tiểu học A thị trấn An Châu
Ngày 15-8-2018, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của huyện do đồng chí Hồ Trường Huấn- Phó chủ tịch UBND huyện- Phó Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Trường Tiểu học A thị trấn An Châu. Tiếp đoàn, có Ban Giám hiệu và thầy cô của trường tham dự.

Responsive image

Ban Giám hiệu và một số thầy cô của trường tiếp đoàn kiểm tra

Tại đây, đại diện của trường đã báo cáo với Đoàn công tác lãnh chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện quy chế dân chủ cở sở của trường theo  Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động trường. Đồng thời, nhà trường cũng đã báo cáo với đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua dân vận khéo…Theo đó, việc thực hiện quy chế dân chủ ở Trường Tiểu học A An Châu trong thời gian qua được thực hiện đồng bộ và phát huy được hiệu quả tích cực trong quản lý và điều hành hoạt động của đơn vị và trong quản lý sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức; Tất cả các chủ trương, chính sách đều được đơn vị triển khai và niêm yết công khai tại bảng quy chế dân chủ của trường. Bên cạnh đó, hàng năm trường kết hợp công đoàn trường tổ chức hội nghị cán bộ, công chức viên chức theo đúng quy định. Ngoài ra, các cán bộ viên chức của trường cũng tham gia đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch năm, quy chế chi tiêu nội bộ, nghị quyết Chi bộ trường…
 

Responsive image

Đồng chí Hồ Trường Huấn- Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Ban chỉ đạo, phát biểu kết luận buổi kiểm tra

 

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Hồ Trường Huấn đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ ở Trường Tiểu A An Châu trong thời gian qua được thực hiện cơ bản tốt, nhưng bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại những thiếu sót cần bổ sung khắc phục. Theo đó, đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới Ban Giám hiệu và các thầy cô có liên quan trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở trường cần tăng cường thực hiện dân chủ trong quản lý điều hành và tăng cường thực hiện tốt việc công khai minh bạch các công việc của trường. Đồng thời cần phát huy vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân. Ngoài ra, nhà trường cần phải phát huy hơn nữa công tác dân vận khéo trong các hoạt động của trường để góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở trường./.

Minh Thiện

 

Tin liên quan