Ban Pháp chế HĐND huyện Châu Thành kiểm tra tại xã Vĩnh Hanh
Ngày 21-9-2016, tại UBND xã Vĩnh Hanh, Ban Pháp chế HĐND huyện Châu Thành do đồng chí Nguyễn Thị Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện Châu Thành làm trưởng đoàn đến giám sát tình hình triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND huyện năm 2016 của xã Vĩnh Hanh. Đồng chí Hồ Văn Hận, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành đã đến dự.

Responsive image
 


Tại buổi giám sát, đoàn đã được nghe ông Nguyễn Ly Khoăn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hanh thông qua báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu giao ước thi đua với huyện. Tính đến nay xã đạt và vượt 12 chỉ tiêu, 3 chỉ tiêu ước đạt và 2 chỉ tiêu không đạt. Hai chỉ tiêu không đạt là chỉ tiêu thực hiện tiêu chí Nông thôn mới phấn đấu đạt năm 2016 và chỉ tiêu dạy nghề cho người lao động. Về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện thường xuyên. Đối với công tác hòa giải, các tổ hòa giải đã hòa giải thành tại cơ sở 29/30 đơn, đạt tỷ lệ trên 96% còn 01 đơn đang tiếp tục hòa giải. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề có liên quan đến hiệu quả, phương thức và khó khăn trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; những khó khăn tồn tại trong công tác hòa giải tại địa phương.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Hải biểu dương các kết quả mà địa phương đạt được, nhất là hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở, đồng thời yêu cầu, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến với Nhân dân trên cơ sở phù hợp từng đối tượng, hướng tuyên truyền đến những bộ Luật gần với đời sống Nhân dân tại địa phương; đối với công tác hòa giải ở cơ sở, các Tổ hòa giải cần nghiên cứu kỹ từng sự việc, từng đối tượng để góp phần thực hiện thành công công tác hòa giải tại xã.

Lê Hậu

 

Tin liên quan