Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! --- Thông báo : Phiên bản mới
Học tập tấm gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Đảng bộ và nhân dân Châu Thành phát huy truyền thống yêu nước quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp
Đồng chí Tôn Đức Thắng là một trong những công nhân Việt Nam đầu tiên hoạt động trong phong trào công nhân Pháp. Trên 60 năm hoạt động cách mạng, với nhiều cống hiến trọn vẹn, liên tục, có hiệu quả cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đồng chí Tôn Đức Thắng là một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu cho tinh thần quốc tế cao cả, trong sáng, thủy chung, được bạn bè thế giới ghi nhận và tôn vinh.

Đồng chí được bầu làm Chủ tịch danh dự Ủy ban bảo vệ hoà bình thế giới của Việt Nam; Uỷ viên Hội đồng hoà bình thế giới; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Xô. Trên cương vị nào, đồng chí cũng luôn chăm lo đến tình đoàn kết quốc tế, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân ta với bầu bạn trên thế giới. Trong các hoạt động của mình, đồng chí luôn tranh thủ mọi điều kiện, mọi thời điểm lịch sử để giúp nhân dân tiến bộ trên thế giới thấy rõ bản chất xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, đồng thời bày tỏ khát vọng hòa bình, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, kêu gọi nhân dân thế giới giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

      Với công lao, đóng góp to lớn cho phong trào hoà bình thế giới, đồng chí vinh dự là người Việt Nam đầu tiên được Uỷ ban Giải thưởng hoà bình quốc tế Stalin của Liên Xô trao tặng Giải thưởng Stalin “Về sự nghiệp củng cố hoà bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc” vào tháng 12/1955 (sau này mang tên là Giải thưởng Lênin); được Đoàn Chủ tịch Xô Viết Tối cao Liên Xô trao tặng Huân chương Lênin nhân dịp kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và huân chương hữu nghị của nhiều nước.

       Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Châu Thành luôn kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, noi gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, không ngừng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta. Đặc biệt, Nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện đã thực hiện đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI. Kết quả đạt được của nhiệm kỳ đại hội đã đánh dấu được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ, chính quyền cấp tỉnh, sự tập trung sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, chính quyền và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện đã  phát huy được sức mạnh đoàn kết cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ, đưa kinh tế - xã hội huyện liên tục có bước phát triển.

Responsive image
 

      Trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, tăng cường phát huy thế mạnh nông nghiệp gắn tái cơ cấu nền nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; đẩy mạnh khai thác lĩnh vực thương mại, dịch vụ với 3 sản phẩm chủ lực của huyện gạo, cá và rau màu; Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực có tay nghề gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm hướng đến xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Kết quả huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng thu nhập bình quân đầu người trên 50 triệu/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn dưới 3%, so với đầu nhiệm kỳ là 6,55%.

Responsive image

Nông dân áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp

      Về nông nghiệp, Huyện có diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm trên 84% diện tích đất tự nhiên, địa phương đã tập trung đầu tư tạo bước đột phá về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với tái cơ cấu nền nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh uỷ về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã góp phần nâng cao chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa nông sản. Nhiều mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa Doanh nghiệp, Hợp tác xã và nông dân được triển khai tích cực, diện tích bao tiêu chiếm trên10%/tổng diện tích sản xuất, tăng 2,4% so nhiệm kỳ trước. Giá trị sản xuất bình quân trên 01ha đất canh tác đạt 205 triệu đồng, tăng 94 triệu đồng so nhiệm kỳ trước. Ngành chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục phát triển và tập trung một số vật nuôi có giá trị kinh tế cao gắn với bảo vệ môi trường, an toàn sinh học. Về thương mại - dịch vụ, huyện có nhiều đổi mới, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xúc tiến thương mại, nhất là sản phẩm nông nghiệp; tăng cường liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh để phát triển các lĩnh vực như: tiêu thụ xuất khẩu nông sản, kêu gọi đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.

Responsive image
 

       Lĩnh vực văn hoá- xã hội tiếp tục có sự quan tâm và phát triển. Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đạt kết quả tích cực đến nay, toàn huyện đã có 18/55 trường chuẩn tăng 11 trường so đầu nhiệm kỳ. Về y tế, đội ngũ y bác sỹ đã chăm sóc tốt cho nhân dân 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, tăng 5 xã so đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 88%, tăng gần 28% so đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên được khống chế dưới 1%. Các Phong trào văn hóa, thể thao tiếp tục phát triển đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân. Số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 35,5% (vượt 4,5% so kế hoạch); Tỷ lệ ấp văn hoá đạt 100%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97%, tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá đạt 85%. Công tác thông tin, tuyên truyền luôn được đổi mới nội dung và hình thức đã mang lại hiệu quả, hệ thống đài truyền thanh nâng chất, đến nay tỷ lệ phủ sóng toàn huyện 88,6%. 

Responsive image

Thăm tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện

       Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo và giải quyết việc làm cho lao động đạt được nhiều kết quả đã tư vấn, giới thiệu việc làm đạt gần 104% so với Nghị quyết, đào tạo nghề đạt trên 111% so với Nghị quyết, xuất khẩu lao động được quan tâm thực hiện. Các chế độ, chính sách chăm lo cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Về an ninh quốc phòng các cấp ủy đảng, chính quyền, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân ngày càng vững mạnh.

      Những thành tựu đã đạt trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã khẳng định quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sắc của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong huyện và sự nỗ lực, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để làm nên diện mạo Châu Thành ngày một đổi mới.

Thanh Bình