An Hòa đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác
Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ xã An Hòa đã triển khai và thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể. Qua đó xuất hiện nhiều cách làm hay, vận dụng vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Responsive image
 

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, ngay từ đầu năm, Đảng bộ xã đã triển khai và chỉ đạo các chi ủy, chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, pa-nô, áp-phích và qua các buổi sinh hoạt chính trị - xã hội của các đoàn thể. Các hoạt động tuyên truyền góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và tạo được không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã tổ chức quán triệt, triển khai đến từng cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị có xây dựng bản đăng ký nêu gương trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu phải đổi mới lề lối làm việc, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên tự soi rọi lại bản thân mình, những việc làm được và chưa được, để cố gắng khắc phục sửa chữa, từng buớc tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cũng như hành động góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thông qua việc phát động đã có 100% chi bộ trực thuộc đăng ký học tập và theo Bác.

Mặt khác, Đảng bộ xã An Hòa đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo gương Bác bằng việc thực hiện các công trình phúc lợi, an sinh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trọng tâm là hướng về nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân bằng nhiều công trình, mô hình. Điển hình như mô hình lắp đặt 6 km hệ thống chiếu sáng “đèn đường 3 trong 1” tuyến Quốc lộ 91, với giá trị trên 585 triệu đồng; vận động nhân dân mua xe chuyển bệnh với tổng giá trị khoảng 700 triệu, đồng tạo điều kiện khám chữa bệnh, cấp cứu kịp thời cho nhân dân.

Riêng đối với mỗi chi bộ trực thuộc còn đăng ký nhiều mô hình gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương như: Chi bộ Trạm y tế ấp dụng mô hình “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn xã” - phối hợp với Hội người cao tuổi, khám bệnh và tặng quà tại nhà cho các cụ già yếu không có điều kiện đến cơ sở y tế; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát động mô hình “Phụ nữ nuôi heo đất” - thành lập 09 tổ với 100 thành viên tham gia, lũy kế đến nay được 108 triệu đồng, phát triển mô hình “Tổ phụ nữ hùn vốn xoay vòng” - thành lập được 8 tổ với 130 thành viên tham gia, với số tiền 258 triệu đồng; Chi bộ Công an áp dụng và triển khai thực hiện về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an Nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mớ,i giai đoàn 2018 – 2023, xây dựng phong cách chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ…

Ngoài ra, trong năm 2018, Đảng bộ xã An Hòa đã phát động cuộc thi viết báo tường với chủ đề “Học tập và làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh” và nhận được sự tham gia đầy đủ của 13/13 chi bộ, đạt 100% kế hoạch. Đảng bộ xã tham gia Hội thi “Tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch Tôn Đức Thắng – Một nhân cách lớn” do Huyện ủy tổ chức đạt giải khuyến khích. Từ các hội thi, tạo sự chuyển biến rõ nét, mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, luôn thấm nhuần lời dạy của Bác và làm theo gương Bác một cách thiết thực.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị chuyên đề 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn đảng bộ. Trong đó tập trung các nhiệm vụ trong tâm là tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ bằng những công trình, mô hình cụ thể, thiết thực nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Trần Ngân.