Chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)
Đẩy mạnh Phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và các dịch hại khác trên lúa
Trước tình hình dịch hại rầy nâu, bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá có nguy cơ bùng phát thành dịch và lây truyền cho các vụ lúa tiếp theo trên địa bàn huyện Châu Thành. UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và các dịch hại khác trên lúa nhằm bảo vệ năng suất, sản lượng lúa các vụ đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của huyện.

 

Kế hoạch Phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và các dịch hại khác trên lúa địa bàn huyện đã đề ra mục tiêu là phải bảo vệ diện tích, năng suất, sản lượng các trà lúa, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Kiểm soát chặt chẽ  bệnh rầy nâu, bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá không để dịch bệnh bùng phát gây hại nặng, hướng dẫn nông dân khắc phục kịp thời diện tích bị thiệt hại.

Để phòng chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và các dịch hại khác trên lúa Kế hoạch đã đề ra các giải pháp cụ thể như: Thành lập Ban Chỉ đạo các cấp về phòng chống rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá và các dịch hại khác trên lúa.

Đồng thời đưa tin về tình hình diễn biến rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá và hướng dẫn các biện pháp phòng chống trên các phương tiện truyền thông như Đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn. Thường xuyên tuyên truyền, vận động nông dân xuống giống theo khung lịch thời vụ khuyến cáo và lịch xuống giống né rầy để hạn chế đến mức thấp nhất bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá; Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chương trình 3 giảm 3 tăng, chương trình 1 phải 5 giảm; Tập huấn nâng cao cho cán bộ kỹ thuật nông nghiệp từ huyện đến xã về  nghiệp vụ quản lý, theo dõi diễn biến rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá; Tổ chức hội thảo đầu bờ, khuyến nông cho nông dân giúp thực hiện có hiệu quả trong việc phát hiện và phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.

Thanh Bình