Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Những tiền đề quan trọng hướng đến xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Châu Thành xác định phát triển nông nghiệp là nhiệm vụ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Nên Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quy hoạch vùng sản xuất, phát triển nông nghiệp theo hướng chuyên canh và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất.

Đến cuối năm 2019, toàn huyện có 11 hợp tác xã với 712 thành viên tham gia với tổng vốn điều lệ hơn 2.116 triệu đồng thu hút 108 người lao động làm việc thường xuyên ở hợp tác xã; Đồng thời có hơn 55 Tổ hợp tác sản xuất, 20 câu lạc bộ nông dân và có hơn 42 mô hình sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích canh tác trên 209 ha.

Responsive image
 

Công tác chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp luôn được quan tâm thực hiện, cùng với việc đẩy mạnh chuyển giao các tiến bộ khoa học vào sản xuất, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm trên cùng diện tích sản xuất, tích cực tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu và cây ăn trái nhằm tăng vòng quay của đất, nâng cao giá trị đất sản xuất nông nghiệp.

Responsive image
 

Từ đó, đã có nhiều nông dân trên địa bàn huyện tham gia thực hiện nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao trên cùng diện tích đất sản xuất như: mô hình trồng hoa kiểng của nông dân Phan Minh Mẫn, mô hình trồng chanh tứ quý của ông Nguyễn Văn Tính, thị trấn An Châu, mô hình trồng rau thủy canh của anh Nguyễn Văn Thanh, xã Vĩnh Nhuận, mô hình trồng dừa xiêm của ông Nguyễn Văn Hom xã Hòa Bình Thạnh…Và đặc biệt trong những tháng đầu năm 2020, huyện Châu Thành có 01 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao là sản phẩm gạo thơm Ngọc Nhân của Công ty TNHH Tín Thành ATC (huyện Châu Thành).

Responsive image
 

Ngoài việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp và đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống điện, các thiết chế văn hóa cơ sở và hệ thống trường học, chợ nông thôn, nhà ở dân cư... cũng từng bước được huyện Châu Thành hoàn thiện, đồng bộ. Huyện đã ban hành Đề án củng cố trường học và hoàn thành việc sáp nhập các điểm trường tiểu học, qua đó ngành giáo dục của huyện (THCS, Tiểu học, Mầm non) từ 61 trường còn 57 trường (giảm 04 trường). Cơ sở vật chất các trường học được quan tâm đầu tư, các trường học được xây mới để đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình nông thôn mới, đã xóa được các phòng học tạm, không còn tình trạng học ca 3. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên; tỷ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp cuối cấp hàng năm đạt kế hoạch đề ra; tỷ lệ học sinh lên lớp và hoàn thành chương trình tiểu học đạt từ 98% trở lên (lên lớp thẳng 98%, hoàn thành chương trình tiểu học 99,77%), học sinh lên lớp và tốt nghiệp bậc Trung học cơ sở đạt từ 95% trở lên (lên lớp thẳng 95,2%; tốt nghiệp 98,39%), từ năm 2011 đến nay tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 100%. Song song đó, Các công trình văn hóa, thể thao cũng được các cấp chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, bên cạnh các nguồn kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia, của tỉnh, huyện và vận động xã hội hóa. Làm cho phong trào văn hóa, thể thao ở cơ sở ngày càng khởi sắc như: Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng, hệ thống truyền thanh tại các huyện…

Về tiêu chí nhà ở, Huyện đã thực hiện tốt Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2015/QĐ - TTg, ngày 10/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở,  đã hỗ trợ cho 1.290 hộ nghèo với số tiền 26,783 triệu đồng. Quỹ vì người nghèo đã tiếp nhận tiền và hiện vật tương đương 47,951 triệu đồng, đã cất mới 1.619 căn nhà, sửa chữa 382 căn nhà đến nay trên địa bàn huyện không còn nhà dột nát, tre lá tạm bợ. Các hộ có chỗ ở ổn định đã an tâm lao động sản xuất góp phần giảm nghèo tại địa phương….

Với những kết quả đạt được qua chặng đường 10 năm  thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã thấm nhuần quan điểm chỉ đạo của Đảng đã tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, người dân đã hiểu  được ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới là đem lại lợi ích cho quê hương mình, nên đồng tình tham gia tích cực vào các hoạt động xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đặc biệt là các chỉ tiêu huy động trong các tầng lớp nhân dân, người dân đã tham gia và phát huy quyền làm chủ của mình trực tiếp tham gia giám sát như xây cầu, làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội…. góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện ngày càng phát triển, từ đó hoàn thành các tiêu chí hướng đến xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới./.

Minh Thiện