Chúc mừng năm mới 2019!!!
Tuổi trẻ Vĩnh Lợi học tập và làm theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ chính trị
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Chấp hành đoàn xã Vĩnh Lợi đã tập trung xây dựng kế hoạch, cụ thể hoá vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên hằng năm.

Responsive image
 

Năm 2018 là năm thứ hai học tập Bác theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  với chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên ”. Theo đó, Đoàn xã tổ chức thực hiện nhiều nội dung của Chỉ thị phù hợp với nhiệm vụ, tình hình địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên về những giá trị cốt lõi và tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ nói chung và đội ngũ thanh, thiếu niên xã nhà nói riêng.

Xác định việc học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên có ý nghĩa quan trọng, Đoàn xã chỉ đạo và phát động các cấp bộ Đoàn trên địa bàn xã tổ chức thực hiện nhiều phong trào hành động thiết thực như: Ban chấp hành xã đoàn xây dựng kế hoạch học tập các chuyên đề về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ đoàn viên, thanh niên với hình thức phù hợp; triển khai kế boạch học tập theo Bác với chuyên đề năm 2018 gắn với nội dung của Tỉnh “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm”; kể chuyện về Bác trong các đợt sinh hoạt lệ của Đoàn; vận động thanh niên đăng ký “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; 100%  đoàn viên của xã đều xây dựng bản cam kết, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Quy định của Đoàn; Vận động 05/05 thanh niên đủ điều kiện về chính trị, sức khỏe hăng hái lên đường làm tròn nghĩa vụ quân sự năm 2018. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được các cấp cơ sở Đoàn xã Vĩnh Lợi xác định là một trong những nội dung trọng tâm trong việc giáo dục truyền thống và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ học tập theo Bác, … với các hoạt động trên đã tạo được sức lan toả lớn, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia nhiều công trình phần việc mang lại lợi ích cho xã hội. Cụ thể: Các cấp cơ sở Đoàn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống dịch bệnh thông qua hoạt động sinh hoạt của các Câu lạc bộ, đội, nhóm…qua đó góp phần quan trọng xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật trong thanh thiếu niên; vận động và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư- xây dựng nông thôn mới.

Responsive image
 

Song song đó, các hoạt động tình nguyện ngày càng được mở rộng về quy mô, có sức lan tỏa lớn trong đoàn viên thanh niên và nhân dân, trong tháng thanh niên xã đoàn Vĩnh Lợi  đã tổ chức trao 11 phần quà cho học sinh nghèo với số tiền 5.000.000 đồng, trao 150 quyển tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thành công ngày hội thanh niên khỏe thu hút trên 300 em học sinh tham gia; tổ chức phát quang hành lang lộ giao thông nông thôn với chiều dài 2km; sửa chữa hệ thống đèn giao thông nông thôn bị hỏng với chiều dài 6km; tổ chức vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp tại cơ quan đơn vị, trường học và khu vực chợ ; nhằm đảm bảo an ninh chính trị, an toàn giao thông đơn vị chi đoàn công an- quân sự tổ chức 29 cuộc tuần tra kiểm soát thu hút 197 lượt đồng chí tham gia; qua tổng kết tháng thanh niên với các công trình thực hiện đã đem về lợi ích cho địa phương với số tiền trên 40.000.000 đồng.

Trong thời gian tới, tuổi trẻ Vĩnh Lợi tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của bộ chính trị  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “ về xây dựng phong cách, tác phong, công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên năm 2018; chú trọng phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp trong quan hệ gia đình, bạn bè, nhà trường nhằm tuyên truyền, hình thành trong thanh niên lối sống nhân ái, bao dung, nghĩa tình; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, không ngừng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ xã hội, chuyên môn nghiệp vụ và thể chất cho thế hệ trẻ của xã nhà, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước./.

Kim Xoàng