Chúc mừng năm mới 2019!!!
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành khai mạc Hội thi Nhân viên thư viện giỏi cấp huyện- Năm học 2017-2018
Thực hiện Hướng dẫn số 186/HD-PGDĐT, ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành, Hướng dẫn tổ chức Hội thi Nhân viên thư viện giỏi cấp huyện, năm học 2017 – 2018. Sáng ngày 14/4/2018, Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành đã tổ chức khai mạc Hội thi Nhân viên thư viện giỏi cấp huyện- Năm học: 2017-2018. Hội đồng thi đặt tại Trường Tiểu học C thị trấn An Châu

Responsive image

Đ/c Hồ Minh Thông - Phó trưởng phòng GD&ĐT Châu Thành – Chủ tịch Hội đồng coi, chấm thi phát biểu khai mạc Hội thi

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Huỳnh Thị Thanh Tuyền-Trưởng phòng; các đồng chí là chuyên viên Phòng GD&ĐT, các trưởng đoàn là Phó Hiệu trưởng-Tổ trưởng tổ thư viện, nhân viên thư viện các trường tiểu học, trung học cơ sở  trên địa bàn huyện.
 Hội thi lần này có 18 nhân viên thư viện tham gia dự thi.

Trong phần phát biểu khai mạc, đồng chí Hồ Minh Thông - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo - Chủ tịch Hội đồng coi, chấm thi đã nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của nhân viên thư viện trường học là phải có những hiểu biết về kỹ thuật nghiệp vụ, nắm rõ chương trình giảng dạy để định hướng cho giáo viên, hướng dẫn học sinh trong việc lựa chọn sách, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, khuyến khích và lôi cuốn học sinh tìm đến với sách, khám phá những lĩnh vực, những tri thức mới.

Responsive image

Ảnh Đại biểu và thí sinh tham dự lễ khai mạc Hội thi

Đồng thời, xác định rõ mục đích của Hội thi là nhằm tạo điều kiện cho giáo viên được thể hiện sự hiểu biết về chủ trương đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, được trao đổi chuyên môn nghiệp vụ ; học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm với đồng nghiệp. Thông qua hội thi giúp nhân viên thư viện nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về công tác công các thư viện. Từ kết quả hội thi, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên thư viện, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. Đây cũng là cơ hội để các giáo viên khẳng định bản thân, giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm trong công tác thư viện.

Buổi chiều ngày 13 tháng 4 năm 2018 thí sinh dự thi phần lý thuyết, trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm hiểu biết về các văn bản quy phạm của Đảng, Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác thư viên trường học, những hiểu biết chung về chức năng, nhiệm vụ, kỹ thuật và nghiệp vụ công tác thư viện.

Buổi sáng , ngày 14 tháng 4 năm 2018, sau lễ khai mạc là phần thi thực hành giới thiệu sách hoặc hiểm sách theo chủ đề, trả lời câu hỏi ứng xử và câu hỏi nghiệp vụ./.

Minh Thông - Phòng GDĐT