72 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa I năm 2019
Sáng ngày 25-02-2019, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Châu Thành tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa I năm 2019 cho 72 học viên. Đến dự có đồng chí Hồ Hữu Tài – UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; Cùng các đồng chí là Trưởng, Phó các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy.

Responsive image
 

Trong thời gian 6 ngày thực học, 72 học viên đã tập trung nghiên cứu học tập những nội dung cơ bản về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được tiếp thu những kiến thức về lịch sử Đảng bộ An Giang-Châu Thành; Lược sử vùng đất Nam Bộ.

Qua việc nghiêm túc nghiên cứu vận dụng các kiến thức đã được tiếp thu trong lớp học sẽ giúp cho các học viên nâng cao nhận thức và quán triệt sâu sắc những đặc trưng cơ bản về cương lĩnh của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Qua đó, mỗi học viên ra sức phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam trong thời gian gần nhất./.

Đoàn Quý