Chúc mừng năm mới 2019!!!
Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới Huyện Châu Thành làm việc tại xã Bình Hòa
Ngày 09-09-2016, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới Huyện Châu Thành do đ/c Châu Ngọc Thi – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Phó Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới xã Bình Hòa.

Responsive image
 

Tính đến nay xã Bình Hòa đã đạt 11/19 tiêu chí, 36/50 chỉ tiêu, trong 5 năm qua, cả hệ thống chính trị của xã tập trung cho công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, ra sức huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, đến nay xã đã đầu tư trên 57,4 tỷ đồng vào xây dựng và sửa chữa cầu, đường, hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng, tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa 34,37km đạt 85,8%. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, cất và sửa chữa nhà Đại đoàn kết, đào tạo và giới thiệu việc làm; tiếp cận và chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật cho nông dân, tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu bằng bơm điện đạt 78,78%; số hộ sử dụng điện thường xuyên đạt 99,8% dân số toàn xã; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 95%....tính đến cuối năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 301 hộ, chiếm 5,8% dân số, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm so với chỉ tiêu đề ra là 29 triệu đồng….

Định hướng giai đoạn 2016 – 2018, Ban Quản lý Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới xã Bình Hòa phân kỳ thực hiện cụ thể: Đến cuối 2016 thực hiện đạt 3 tiêu chí là tiêu chí số 2,17,18 và 7 chỉ tiêu; năm 2017 thực hiện đạt 2 tiêu chí 4, tiêu chí 5 và 3 chỉ tiêu; năm 2018 thực hiện đạt thêm 2 tiêu chí là 6 và 9 cùng 4 chỉ tiêu.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã đánh giá cao sự nổ lực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, phần lớn các công trình đều được sự đồng tình ủng hộ và tham gia đóng góp vật chất, công sức của ngươì dân; các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm luôn được thực hiện kịp thời, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Bên cạnh đó, Đoàn công tác yêu cầu trong thời gian tới Bình Hòa cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong nhân dân tham gia cùng địa phương xây dựng nông thôn mới; Kiện toàn Ban Quản lý và điều chỉnh đề án xây dựng nông thôn mới của xã; Hoàn thiện các hồ sơ minh chứng chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra của Tỉnh; Rà soát lại số liệu của các chỉ tiêu cho phù hợp, đồng thời duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt được trong thời gian qua.

Trúc Phương